Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

BẢN TỰ KIỂM ĐV THEO NQ.TW 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thế Quyền (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:39' 09-10-2012
Dung lượng: 73.0 KB
Số lượt tải: 5947
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ MINH HÒA. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH CS MINH HOÀ
Minh hòa, ngày 4 tháng 10 năm 2012

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
V/v thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Kính gởi : Đảng Uỷ xã minh hòa.
Chi bộ trường THCS Minh hòa
Tôi tên : ĐINH THẾ QUYỀN
Sinh ngày : 08/09/1980
Vào Đảng ngày : 22/11/2008
Chính thức ngày : 22/11/2009
Chức vụ trong Đảng : Đảng viên
Đang sinh hoạt tại Chi bộ trường THCS Minh hòa.
Bản thân xin tự kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trong thời gian qua với những ưu, khuyết điểm như sau :
1. Về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên :
a.Về ưu điểm:
- Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp;
- Kiên quyết bảo vệ các đúng, chống cái sai, luôn làm tròn bổn phận của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng;
- Nói và làm theo cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng;
- Bản thân luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước cũng như các qui định của Ngành giáo dục; không tính toán so bì hơn thua trong việc nhận nhiệm vụ;
- Quan tâm thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, sống trung thực, lành mạnh, không xa hoa lãng phí, hết lòng vì nhiệm vụ chung;
- Trong cơ quan , bản thân luôn thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, là trung tâm đoàn kết của đơn vị, luôn chống mọi biểu hiện bè phái, ỷ lại, luôn quan tâm, chia sẽ, gần gũi với đồng nghiệp;
- Thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm.
b.Về tồn tại:
- Một số quy định mà BGH giao cho bản thân chưa thực hiện mang lại hiệu quả cao như vẫn còn tình trạng học sinh nghỉ học không phép .
c.Hướng khắc phục:
- Tăng cường vai trò của người GV trong công tác tham mưu BGH , GVCN để học sinh không còn nghỉ học.
- Tăng tầng suất kiểm tra, huấn luyện TDTT để chuẩn bị tốt cho HKPĐ các cấp.
2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế :
a.Về ưu điểm:
- Thực hiện khá tốt công tác tổ chức cán bộ, trong qui hoạch, đề bạc, bổ nhiệm, phân công luôn lấy ý kiến tập thể để có quyết định chính xác, không đọc đoán, chuyên quyền, tùy tiện;
- Việc thành lập các tổ bộ phận, xây dựng biên chế nhân sự luôn đảm bảo theo điều lệ nhà trường, theo hướng dẫn của lãnh đạo Ngành, không vì quan hệ thân quen hay cục bộ địa phương mà làm trái qui định;
- Việc đánh giá cán bộ công chức dảm bảo đúng qui trình, hướng dẫn, không để tình cảm riêng tư chi phối đến kết quả;
- Quan tâm đấu tranh các biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ, việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng..
b.Về tồn tại:
- Việc lãnh đạo đảng viên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, đặc biệt là công tác phê bình chưa thật sự mạnh mẽ, quyết liệt;
- Việc phân công cán bộ giáo viên đôi lúc còn mang tính sự vụ, sự việc, ít quan tâm đến kế hoạch lâu dài.
c.Nguyên nhân:
- Việc dễ người, dẽ ta vẫn còn tồn tại trong một bộ phận đảng viên;
- Nhân sự cơ quan thường xuyên thay đổi nên việc bố trí, phân công thường mang tính tạm thời.
d.Hướng khắc phục:
- Có kế hoạch, phân công, thời gian cụ thể trong việc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình trong tập thể chi bộ, lấy đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá đảng viên, cán bộ cuối năm;
- Tham mưu lãnh đạo Ngành có cơ chế phân công hợp lý để địa phương hóa đội ngũ, tạo điều kiện cho công tác phân công, bổ nhiệm được mang tính lâu dài.
3. Về xác định
No_avatar

bonghongxanh198080

 
Gửi ý kiến