Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản tự kiểm điểm cá nhân 2018-2019( Mẫu mới nhất)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tiểu Ngọc Thúy
Ngày gửi: 19h:11' 14-11-2018
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 6056
Số lượt thích: 4 người (Nguyễn Thị Hanh, Lê Thị Bích Hà, Trần Thị Thúy, ...)

ĐẢNG BỘ XÃ NGHĨA TRUNG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nghĩa trung, ngày 13 tháng 11 năm2018
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm 2018

Họ và tên: Trương Thị Tiểu Phong;   Ngày sinh: 13 tháng 11 năm 1988
Chức vụ Đảng: Đảng viên
Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng tổ khoa học xã hội
Đơn vị công tác: Trường THCS Nghĩa Trung- Nghĩa Đàn- Nghệ An.
Chi bộ: Trường THCS Nghĩa Trung- Nghĩa Đàn- Nghệ An.
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:
* Về tư tưởng chính trị
- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.
- Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối,  chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước
- Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đaị chúng.
* Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.
- Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.
*Về ý thức tổ chức kỷ luật.
- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ......
- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.
- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.
* Về tác phong, lề lối làm việc.
- Tôi luôn rèn luyện cho mình phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả.
- Tích cực rèn luyện phong cách tư duy khoa học.
-Luôn nêu cao tính đảng, đề cao ý thức dân chủ, đoàn kết và kỷ luật.
- Nêu gương trong rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc.
* Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.
- Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng và lối sống xã hội chủ nghĩa .
- Thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
- Thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình, phê bình; phát huy vai trò nêu gương, phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần thẳng thắn, dũng cảm trong tự phê bình và phê bình, nhất là đối với những hành vi trái với chuẩn mực đạo đức cách mạng và lối
 
Gửi ý kiến