Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Bản tự kiểm của Chi ủy theo Nghị quyết Trung ương lần thứ tư

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Minh Hiếu (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:34' 07-06-2012
Dung lượng: 9.2 KB
Số lượt tải: 4658
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ THẠNH MỸ TÂY. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH “ C “ THẠNH MỸ TÂY
Thạnh Mỹ Tây, ngày 24 tháng 5 năm 2012

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA CHI ỦY
V/v thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Kính gởi : Đảng Uỷ Thạnh Mỹ Tây

Qua học tập, nghiên cứu Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khá XI, Chi ủy xin tự kiểm điểm việc thực hiện trong thời gian qua với những ưu, khuyết điểm như sau :
1. Về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên :
a.Về ưu điểm:
- Chi ủy lãnh đạo đảng viên Chi bộ luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp, trong các kỳ sinh hoạt, Chi bộ luôn lấy nội dung này làm trọng tâm, nền tảng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương. Chính sách;
- Định kỳ thông qua những điều đảng viên không được làm trong các lần họp lệ, gắn chặt với công tác tự phê bình và phê bình hằng tháng để mỗi đảng viên thường xuyên soi rọi lại mình;
- Chi ủy phân công 1 đảng viên chuyên trách để nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của từng đồng chí, kịp thời phản ánh về chi bộ khi có những biểu hiện bất thường xảy ra;
- Tập thể Chi ủy luôn là một khối đoàn kết, thống nhất, nói và làm theo Nghị quyết, công tác tự phê bình và phê bình luôn được quan tâm thực hiện, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện sai trái, tiêu cực trong nội bộ.
b.Về tồn tại:
Một bộ phận đảng viên vẫn còn ngán ngại trong công tác tự phê bình và phê bình.
c.Nguyên nhân:
Việc dễ người, dẽ ta vẫn còn tồn tại trong một bộ phận đảng viên.
d.Hướng khắc phục:
Xây dựng kế hoạch, phân công, thời gian cụ thể trong việc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình trong tập thể chi bộ, lấy đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá đảng viên, phân loại cán bộ cuối năm.
2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế :
a.Về ưu điểm:
- Chi ủy đã lãnh đạo thực hiện khá tốt công tác tổ chức cán bộ, trong qui hoạch, đề bạc, bổ nhiệm, phân công, luôn lấy ý kiến tập thể để có quyết định chính xác, không chủ quan, tùy tiện;
- Các chủ trương của Trung ương về công tác xây dựng đội ngũ được chi ủy kịp thời triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, tổ chức thực hiện nghiêm túc thông qua việc cụ thể hóa các nội dung cần thực hiện trong Nghị quyết chi bộ, có kiểm tra, đánh giá cụ thể;
- Việc đánh giá, qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức đảm bảo đúng qui trình, hướng dẫn, không để tình cảm riêng tư chi phối đến chất lượng công tác;
- Đội ngũ cán bộ quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu công viêc;
b.Về tồn tại:
Việc phân công cán bộ giáo viên đôi lúc còn mang tính sự vụ, sự việc, ít quan tâm đến kế hoạch lâu dài.
c.Nguyên nhân:
Nhân sự cơ quan thường xuyên thay đổi nên việc bố trí, phân công thường mang tính tạm thời.
d.Hướng khắc phục:
Tham mưu lãnh đạo Ngành có cơ chế phân công hợp lý để địa phương hóa đội ngũ, tạo điều kiện cho công tác phân công, bổ nhiệm được mang tính lâu dài.
3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan :
a.Về ưu điểm:
- Mỗi cá nhân được phân công luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” thông qua việc mỗi mỗi đồng chí trong chi uỷ, mỗi đảng viên, cán bộ công chức đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng ngay từ đầu năm, xây dựng cơ chế thông tin báo cáo cụ thể;
- Bí thư chi bộ, các chi ủy viên luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác cán bộ, việc tổ chức các hoạt động giảng dạy
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓