Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Bản thành tích cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Phú (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:36' 18-04-2013
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 6113
Số lượt thích: 1 người (hồ văn Xuân)


ĐẢNG ỦY XÃ NGHI CÔNG NAM

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS NGHI CÔNGNghi Công Nam, ngày 16 tháng 4 năm 2013BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Về việc thực hiện cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”


Họ và tên: Nguyễn Quang Phú
Sinh ngày: 31 tháng 03 năm 1971
Quê quán: Khối Phúc tân – Phường Vinh tân – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
Thường trú: Khối Phúc tân – Phường Vinh tân – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
Năm vào ngành: 10 tháng 10 năm 1994
Ngày vào Đảng: 04 tháng 03 năm 2003 - chính thức: 04 tháng 03 năm 2004
Chức vụ: PHT trường THCS Nghi Công
Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: THCS Nghi Công

Qua thực hiện chỉ thị 03/BCT về thực hiện cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”.
Thực hiện Hướng dẫn số: 26-HD/HU ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Huyện ủy Nghi Lộc về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên.
Thực hiện công văn số: 48/PGD&ĐT ngày 25 tháng 3 năm 2013 của PGD Nghi Lộc về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Là một Đảng viên, tôi luôn học tập, tu dưỡng và rèn luyện để trở thành một Đảng viên gương mẫu, có phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sạch lành mạnh, thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".
Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cá nhân về yêu cầu, nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng hành động thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện công tác của mình. Qua vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong việc chỉ đạo các hoạt động dạy học trong nhà trường bản thân tôi đã đạt được những kết quả sau:

1. Về nhận thức:
a/ Nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
Hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đưa đất nước phát triển vững chắc theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là quá trình chứa đựng cả những vận hội, thời cơ mới lẫn những khó khăn, thách thức mới. Các nguy cơ đan xen với nhau cùng tác động có khả năng gây tác động tiêu cực, làm suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đó là một trong những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trì trệ, tiêu cực trong xã hội làm suy giảm lòng tin của một bộ phận nhân dân đối với Đảng và chế độ.
Để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, ngăn chặn và đẩy lùi được những nguy cơ, thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một giải pháp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng từ đó mà mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng có thể nhận thức, sửa chữa, khắc phục được tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.
b/ Những phẩm chất đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà bản thân phải thường xuyên học tập và noi theo:
+ Đạo đức của người chiến sỹ cộng sản, sống phấn đấu cho lý tưởng cộng sản, có ý thức trách nhiệm trong vai trò tiên phong, lôi cuốn quần chúng theo Đảng, bền chí tự học, tự rèn luyện, phấn đấu.
+ Đạo đức cách mạng của giai cấp công nhân về ý thức tổ chức và kỷ luật, ý thức tập thể, đặt cái “tôi” trong “chúng ta”.
+ Đạo đức của vị lãnh tụ, có uy tín lớn được cả dân tộc tin yêu nhưng luôn giữ đức khiêm tốn, sống giản dị, từ chối mọi đặc quyền đặc lợi, không thích được tâng bốc, không thích sự sùng bái cá nhân.
+ Đạo đức làm người về cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư.

2. Tóm tắt quá trình thực hiện
 
Gửi ý kiến