Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

ban kiem diem theo nqtw 4

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Quốc Tuấn
Ngày gửi: 15h:08' 23-12-2012
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
Họ và Tên: ........................... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Xuân Đông, ngày 28 tháng 11 năm 2012.


BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH CÁ NHÂN
Theo Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI ) về xây dựng Đảng.
……………….

Căn cứ kế hoạch số 31-KH/ĐU ngày 10/05/2012 của Đảng ủy xã Hòa xuân Đông về việc thực hiện nghị quyết 12-NQ/TW của hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương đảng khóa 11 “một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.
Căn cứ hướng dẫn tại cuộc họp chi bộ thôn Thạch Tuân 2 ngày 13/11/2012 về việc tổ chức làm bản kiểm điểm đảng viên theo Nghị quyết Trung ương IV về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay
Nay tôi xin kiểm điểm như sau:
Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ của cán bộ Đảng viên.
1.1. Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với cấp ủy về tham gia cùng tập thể cấp ủy đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng.
Ưu điểm:
- Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.
- Kiên quyết bảo vệ cái đúng chống cái sai, luôn làm tròn bổn phận của mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng;
- Nói và làm theo cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết của các cấp ủy Đảng;
- Đoàn kết nội bộ cơ quan, đoàn kết trong Đảng;
- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tham nhũng.
Khuyết điểm:
- Chưa mạnh dạn tham gia góp ý kiến và đề xuất trong các cuộc họp.
1.2.Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình.
a. Ưu điểm:
- Bản thân luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, phục tùng sự phân công điều động công tác của Đảng;
- Thực hành tiết kiệm đấu tranh chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, sống trung thực lành mạnh, không xa hoa lãng phí, hết lòng hết sức vì công việc được giao;
- Trong cơ quan bản thân luôn năng nổ trong công việc thể hiện vai trò và trách nhiệm chuyên môn trong công tác tham mưu, luôn chống mọi biểu hiện bè phái, ỷ lại. luôn hòa nhã với đồng nghiệp trong cơ quan
- Bản thân luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên thường xuyên giữ mối quan hệ gắn bó với cấp ủy chi bộ, chính quyền và tổ chức hội, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Trong hoạt động chi Đoàn với vai trò là Bí thư chi đoàn: luôn tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn cấp trên và của địa phương
- Thực hiện tốt những điều Đảng viên không được làm.
b. Khuyết điểm.
- Công tác tự phê bình và phê bình còn hạn chế do có sự khiêm nhường và tính tự giác chưa cao.
- Trong công tác tại cơ quan cũng như ở địa phương đôi lúc còn chậm trễ thiếu sự cẩn thận,chắc chắn, một số công việc chưa làm đến nơi đến chốn,
- Trong vai trò là bí thư chi đoàn: bản thân trong ban chấp hành chưa có sự đoàn kết thống nhất trong việc trao đổi công việc.
- Chưa phát huy được tiềm lực của thanh niên ở thôn, chưa lôi kéo thanh niên nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương.
- Trong các buổi họp trao đổi công việc của địa phương đôi lúc còn vắng mặt.
2. Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp.
2.1. Kiểm điểm trách nhiệm trực tiếp phụ trách và trách nhiệm tham gia chỉ đạo,quyết định công tác tổ chức, cán bộ; Xây dựng qui hoạch , bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, nhất là cán bộ thay thế chức vụ mình đang đảm nhiệm; chỉ đạo kiểm tra, giám sát, nhận xét đánh giá cán bộ thuộc các ban, ngành đoàn thể hoặc địa phương được phân công phụ trách.
a. Ưu điểm:
- Tham mưu tốt cho Cấp ủy trong công tác xây dựng và phát triển đảng viên. Có kế hoạch tham mưu với cấp ủy những gương mặt tiêu biểu để đào tạo thay thế chức vụ của bản thân sau này.
b. Khuyết điểm:
Bản thân chưa nhiệt tình hướng dẫn định hướng trong công tác
 
Gửi ý kiến