Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản Kiểm điểm Đảng viên năm 2018 mẫu mới nhất

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễnthị Hằng
Ngày gửi: 23h:19' 03-12-2018
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 7168
Số lượt thích: 1 người (Phan Ngoc Lan)

ĐẢNG BỘ XÃ NGŨ PHÚC
CHI BỘ TRƯỜNG TH NGŨ PHÚC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Ngũ Phúc , ngày 2tháng 12 năm 2018

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm 2018

Họ và tên: Nuyễn Thị Hằng. Ngày sinh: 16/02/1974
Chức vụ Đảng: Đảng viên
Chức vụ chính quyền: ………………………………………. ………………..
Chức vụ đoàn thể: …. . ………………………………………. ………………
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ngũ Phúc
Chi bộ: Trường Tiểu học Ngũ Phúc
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:
* Về tư tưởng chính trị:
- Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
- Luôn tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp...
- Bản thân tôi luôn học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
* Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong công tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.
- Bản thân tôi luôn thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng; luôn luôn thực hiện đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.

* Về ý thức tổ chức kỷ luật:
.- Bản thân tôi luôn có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước.
- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.
- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.
- Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.
- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.
- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.
* Về tác phong, lề lối làm việc:
- Có trách nhiệm với công việc; khong chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.
- Phương pháp làm việc khoa học, được phụ huynh HS tin tưởng.
- Luôn hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
* Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.
Bản thân đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
- Việc thực
 
Gửi ý kiến