Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Bản kiểm điểm đảng viên năm 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hồng Thành
Ngày gửi: 22h:26' 27-11-2017
Dung lượng: 117.0 KB
Số lượt tải: 813
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂN HƯNG THUẬN
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TVƠ, ngày…… tháng 12 năm 2017

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm 2017

Họ và tên: Mai Ngọc Trường Hận Ngày sinh : 21/10/1976
Chức vụ Đảng: Phó Bí thư chi bộ
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Giáo viên dạy lớp - Công đoàn viên
Cơ quan, đơn vị công tác: Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
Chi bộ: Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
Ngạch công chức: ……………. Bậc: 6
Hệ số lương: 3,99
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, VIỆC TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN
1. Ưu điểm:
1.1. Tư tưởng chính trị:
- Bản thân luôn nghiêm túc chấp hành và tuyên truyền vận động gia đình và người thân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng theo Điều lệ Đảng.
-Tôi luôn có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác, chấp hành tốt, phục tùng tuyệt đối sự phân công điều động của Đảng.
- Tham gia đầy đủ các buổi học tập bồi dưỡng chính trị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; Đóng đảng phí đúng theo quy định.
- Chấp hành tốt nội quy cơ quan, đơn vị, có tinh thần kỉ luật cao trong công tác; chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành.
- Giữ vững lập trường, kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Tôi không ngừng học tập rèn luyện nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Nghiên cứu văn bản Đảng, học tập, bồi dưỡng Nghị quyết Đảng để nâng cao trình độ lý luận chính trị nhằm hoàn thành công tác được giao.
- Không vi phạm những điều đảng viên không được làm; thực hiện nghiêm theo nội quy cơ quan giờ nào việc nấy; phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc trên tinh thần xây dựng đồng chí, đồng nghiệp tiến bộ, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
1.2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; hực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đạo đức nghề nghiệp nhà giáo; thực hiện nghiêm bản cam kết theo Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 không có biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
- Thực hiện tác phong gương mẫu, nhanh nhẹn, có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.
- Thực hành tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, điện nước, điện thoại tại cơ quan đơn vị.
- Tôi nhắc nhở bản thân giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; rèn luyện theo chuẩn đạo đức nhà giáo.
1.3. Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tác phong và lề lối làm việc; thái độ phục vụ nhân dân:
- Bản thân luôn vui vẻ, hoà đồng trong tập thể, biết đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung; có quan hệ và ứng xử đúng mực với mọi người, gần gũi đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh khi đến liên hệ công tác với nhà trường; biết quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh; luôn giữ gìn tác phong gương mẫu, thái độ lịch sự, giản dị phù hợp với nghề nghiệp.
- Biết tôn trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến quần chúng để phát huy ưu điểm, sửa chữa và khắc phục khuyết điểm để bản thân ngày càng tiến bộ.
- Đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước bản thân và chi bộ; tôn trọng lợi ích tập thể, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện theo phương châm “Nói đi đôi với làm”, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong cơ quan đơn vị; “Nói, viết và làm theo Nghị quyết chung”.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp uỷ nơi cư trú, tham gia đầy đủ các buổi họp, gương
 
Gửi ý kiến