Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản kiểm điểm đảng viên năm 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Văn Trung
Người gửi: Nguyễn Văn Trung
Ngày gửi: 14h:34' 23-11-2016
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 2775
Số lượt thích: 1 người (Vũ Hùng)

ĐẢNG BỘ XÃ XUÂN QUANG1 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ THCS LÊ VĂN TÁM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GI Á
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, ĐẢNG VIÊN

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRUNG , sinh năm 1968.
Chức vụ Đảng: Phó BT Chi bộ.
Chức vụ chính quyền: Phó hiệu trưởng.
Đơn vị công tác: trường THCS Lê văn Tám .
Chi bộ THCS Lê Văn Tám, thuộc Đảng bộ xã Xuân Quang1
1- Về ưu điểm, kết quả công tác:
- Tư tưởng chính trị:
+Là một cán bộ đảng viên, bất luận trong điều kiện nào, bản thân luôn xây dựng cho mình có quan điểm đúng đắn, vững vàng trong mọi lúc mọi nơi luôn trung thành với chủ nghĩa Mác- Le nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tin tưởng vào đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, luôn chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chấp hành Nghị quyết của Chi bộ và Chỉ thị Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên một cách triệt để, chấp hành những chủ trương, chính sách của Đảng và địa phương nơi sinh hoạt và cư trú. Luôn luôn chấp hành và tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Chi bộ, nộp đảng phí đều đặn đúng quy định, tự giác học tập để nâng cao trình độ nhận thức chính trị, nghiệp vụ chuyên môn của mình.
-Về phẩm chất đạo đức, lối sống tác phong, lề lối làm việc:
+ Bản thân luôn sống giản dị, trong sáng, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Luôn luôn tu dưỡng, học hỏi rèn luyện ở đồng chí, đồng nghiệp của mình, có ý thức xây dựng tập thể và chi bộ, gương mẫu trong lối sống, có ý thức tiết kiệm chống những hiện tượng tham ô, tham nhũng, cơ hội chủ nghĩa cá nhân, lợi dụng, kéo bè cánh gây mất đoàn kết trong nội bộ của đơn vị, dám đấu tranh và dám chịu trách nhiệm trước tập thể và nhà trường. Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
+ Luôn chấp hành và thực hiện tốt những qui định mà đảng viên không được làm.
+ Luôn hoà đồng với bạn bè, đồng nghiệp, giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, xã hội với công chức, đảng viên trong tổ chức Đảng.
-Về thực hiện chức trch, nhiệm vụ được giao:
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, triển khai nghiêm túc chỉ thị số 06-CT/TƯ của Bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”.
Dù bất luận trong điều kiện nào, khó khăn đến đâu, bản thân cũng đem hết khả năng, năng lực của mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Cụ thể:
+Với nhiệm vụ Phó BT Chi bộ:
Bản thân tôi luôn thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Chi bộ để lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Chi bộ, gương mẫu trong mọi công việc, thực hiện tốt chức năng lãnh đạo và tổ chức các hoạt động của nhà trường, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và đội ngũ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường; luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong tổ chức các hoạt động của đơn vị. Trong năm đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà BTCB phân công là phụ trách kiểm tra, tham mưu chuyên sâu cho Chi bộ về các lĩnh vực chỉ đạo của Đảng ủy, về nội dung cụ thể của các chủ trương biện pháp do Đảng ủy đề ra, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách, các Nghị quyết, Quyết định của Đảng ủy cho Chi bộ.
+ Với nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng :
Bản thân cùng tập thể đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm học; công tác phân công chuyên môn, kiêm nhiệm rõ ràng, trách nhiệm của từng giáo viên được quy định cụ thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình qua các đợt thi đua ngắn hạn, công tác thi đua tháng,
Đã xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn trong nhà trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng và của ngành, phù hợp với đặc điểm của
No_avatarf

 Thư viện nên đành thất hứa với Thầy

 
Gửi ý kiến