Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 14-14

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Nguyên Vũ
Ngày gửi: 10h:54' 01-11-2014
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG PHỦ HÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
Phủ Hà, ngày 1 tháng 11 năm 2014

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
( Kèm theo Hướng dẫn số 10-HD/TƯ, ngày 20 tháng 10 năm 2014 )


Họ và tên : Võ Nguyên Vũ Sinh ngày: 31/08/1978
Chức vụ Đảng: Đảng viên.
Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng.
Sinh hoạt tại chi bộ: Trường THCS Lê Hồng Phong

I. Ưu điểm, kết quả công tác:
1. Về tư tưởng chính trị:
- Luôn có lập trường, tư tưởng vững vàng; tuyệt đối trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, pháp luật của nhà nước, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.
- Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân, phụ huynh và học sinh thực hiện theo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân bằng cách tự học qua sách vở; trên các phương tiện truyền thông, kinh nghiệm ở đồng nghiệp….

b. Về phẩm chất đạo đức lối sống:
- Có lối sống lành mạnh, giữ gìn phẩm chất, tư cách đạo đức của người Đảng viên, giáo viên. Có tinh thần đấu tranh và tích cực vận động nhân dân, gia đình tham gia chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong sinh hoạt, chi tiêu ở cơ quan, đơn vị và gia đình, sử dụng của công… chấp hành tốt Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.
- Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan, luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.
- Tạo mối quan hệ thân thiện, hoà nhã với đồng nghiệp, nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

c. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc.Về công tác giảng dạy bản thân tôi luôn phấn đấu trao dồi chuyên
môn, đọc sách báo, học hỏi ở đồng nghiệp nhằm tích lũy chuyên môn. Lên lớp đúng
giờ, soạn giáo án đầy đủ, thực hiện đúng quy chế chuyên môn.Với các công việc tập thể, hoạt động ngoại khóa bản thân luôn nhiệt tình, hăng hái và có trách nhiệm với các công viêc được giao. Kết quả là các lớp giảng dạy đều đạt và vượt các chỉ tiêu chất lượng so với mặt bằng chung của nhà trường; tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa khác như hiến máu nhân đạo….Đội, TDTT, vẽ tranh…
- Giữ mối quan hệ thường xuyên với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác.
- Kết quả một số nhiệm vụ được giao: Huấn luyện học sinh thi đấu ĐHĐK, HKPĐ cấp Thành phố, cấp Tỉnh.

d. Về tổ chức kỷ luật:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, phục tùng mọi sự phân công, điều động của tổ chức Đảng và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.
- Tham gia sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện tốt quy chế của tổ chức đảng, nội quy của cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân:
Tinh thần phê và tự phê chưa cao.

III. Biện pháp khắc phục khuyết điểm, nhược điểm:
- Tiếp tục học tập tu dưỡng, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng:
Đảng viên đủ tư cách. Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
Võ Nguyên Vũ
 
Gửi ý kiến