Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

bản đăng ký tấm gương đạo đức Hồ chí Minh năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phương Liên
Ngày gửi: 22h:32' 18-03-2018
Dung lượng: 22.1 KB
Số lượt tải: 2101
Số lượt thích: 0 người
Mẫu số 2
ĐẢNG ỦY XÃ IAYENG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS
NGUYỄN TẤT THÀNH
*
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


IaYeng, ngày tháng năm 2018


BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm 2018

Họ và tên: BÙI THỊ LIÊN
Sinh ngày: 16/06/1983
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Tất Thành; Chức vụ: Tổ phó
Sinh hoạt tại chi bộ: THCS Nguyễn Tất Thành, xã Ia yeng, huyện Phú Thiện.
Thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; trong năm 2018, tôi đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể sau đây:
1-Về thực hiện nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
a. Về tư tưởng chính trị:
- Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.
- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
b. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong :
- Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.
- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
- Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

2-Về thực hiện nhiệm vụ của đảng viên
Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.
Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh; làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 6A, đảm bảo việc duy trì sỹ số.
Tác phong làm việc nhanh nhẹn, hiệu quả; luôn tích cực trong các hoạt động phong trào đoàn thể của nhà trường.
Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân đặc biệt là các em học sinh nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt pháp luật và văn hóa giao thông.
Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.
3-Hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017
 Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ - bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…
Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên.
Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan cũng như tại địa phương nơi cư trú.
 Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.
Tích cực học tập trau dồi chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy và các công tác khác; luôn gần gủi hơn với học
 
Gửi ý kiến