Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lam Dinh Long
Ngày gửi: 10h:47' 10-08-2017
Dung lượng: 18.2 KB
Số lượt tải: 3896
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ HUYỆN CHỢ MỚI
CHI BỘ TRƯỜNG THPT CHỢ MỚI
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chợ Mới, ngày 01 tháng 8 năm 2017


BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2017
-----------
Họ và tên : Lâm Đình Long Sinh ngày: 15/01/1964
Đơn vị công tác: Trường THPT Chợ Mới.
Chức vụ đảng : Chi ủy viên
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: P. Hiệu trưởng.
Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: Trường THPT Chợ Mới.
Sau khi nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Về tư tưởng chính trị:
- Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.
- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.
- Tuyên truyền, vận động gia đình, người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong :
- Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.
- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, trong cuộc sống, trong đấu trang chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
- Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
3.1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc
- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
3.2. Giải pháp thực hiện, thời hạn giải quyết
- Xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể trong công việc được giao.
- Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 4 khóa XII gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến từng đảng viên, viên chức lao động. tập trung xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ chi bộ.
- Tăng cường đoàn kết nhất trí trong chi bộ, tổ chức triển khai và điều hành công việc theo chương trình, kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, điều chỉnh sinh hoạt, xử lý kịp thời những công việc đột xuất.
-  Vận động đảng viên, giáo viên, viên chức trong nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, tăng cường công tác tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chất lượng cao.
- Thường xuyên giám sát đảng viên, viên chức chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến" "tự chuyển hóa".
 
Gửi ý kiến