Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản cam kết thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Tiến Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình
Người gửi: Đỗ Việt Long
Ngày gửi: 20h:43' 09-09-2012
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 2243
Số lượt thích: 1 người (Tạ Văn Bằng)
PHÒNG GD & ĐT LƯƠNG SƠN
TRƯỜNG THCS TIẾN SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiến Sơn, ngày 05 tháng 9 năm 2012

BẢN CAM KẾT
Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và cuộc vận động
các phong trào thi đua năm học 2012 - 2013
- Họ và tên: Đỗ Việt Long
- Chức vụ : Giáo viên
- Đơn vị công tác: Trường THCS Tiến Sơn – Lương Sơn - Hoà Bình
Thực hiện Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013 của Bộ GD & ĐT
Thực hiện Công văn số 1484/SGD&ĐT-VP ngày 20/8/2012 của Sở Giáo dục & Đào tạo Hòa Bình và công văn số 167 /PGD&ĐT-VP Lương Sơn, ngày 04 tháng 9 năm 2012 về việc ký cam kết thi đua năm học 2012 – 2013.
Căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013 của trường THCS Tiến Sơn và của phòng giáo dục và đào tạo Lương Sơn. Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung thi đua với các nội dung sau:
1. Thực hiện nhiệm vụ năm học:
- Chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.
- Nghiêm túc thực hiện các văn bản hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ.
- Thực hiện soạn giảng nghiêm túc,đầy đủ, nội dung bài soạn đảm bảo, giảng dạy có chất lượng.
2. Nghiêm túc thực hiện và tích cực tuyên truyền mọi người thực hiện tốt công tác an toàn giao thông.
3. Tích cực phòng, chống các tai tệ nạ xã hội.
4. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của người thầy giáo, thực hiện ứng sử có văn hóa trong và ngoài nhà trường.
5. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm học:
a) Cuộc vận động "Hai không":
* Trong công tác thi cử, kiểm tra đánh giá:
- Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra và đánh giá, không để học sinh quay cóp, chép bài của bạn. Tuyên truyền, giáo dục học sinh hình thành ý thức tự giác trong thi cử và kiểm tra đánh giá.
- Tổ chức tốt công tác kiểm tra đánh giá học sinh, đảm bảo đánh giá học sinh một cách công bằng, khách quan, không thiên vị và trù dập học sinh. Thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm tra.
- Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực trong thi cử, kiểm tra đánh giá của đồng nghiệp.
*Trong công tác chống bệnh thành tích:
- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành và nhà trường phát động.
- Không chạy theo thành tích, đảm bảo chất lượng giáo dục và giảng dạy. Thực hiện dạy thật, học thật, chất lượng thật.
- Báo cáo thông tin chính xác, kịp thời, trung thực, đúng thực tế.
- Có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, chạy theo thành tích trong công tác thi đua khen thưởng.
b) Thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo":
* Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Thường xuyên làm theo lời dạy và tấm gương sống, chiến đấu, lao động và học tập của Bác Hồ. Noi theo những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.
* Cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo":
- Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.
- Đoàn kết, chan hoà với đồng nghiệp, trung thực trong công tác, ân cần, tận tình với phụ huynh và học sinh.
            - Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, để phục vụ công tác và hoạt động giáo dục.
            - Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy.
c)Thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”
 
Gửi ý kiến