Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài toán khảo sát trong các đề TN ĐH CĐ từ 2002-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Kim Duyên
Ngày gửi: 21h:13' 18-07-2012
Dung lượng: 169.5 KB
Số lượt tải: 1574
Số lượt thích: 1 người (Lê Phương)
BÀI TOÁN KHẢO SÁT HÀM SỐ TRONG CÁC KỲ THI
Câu 1 (Tốt nghiệp bổ túc 2004)
Cho hàm số y = x3 – 3mx2 + 4m3 có đồ thị (Cm), m là tham số.
a, Khảo sát và vẽ đồ thị (C1) của hàm số khi m = 1.
b, Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C1) tại điểm có hoành độ x = 1.
c, Xác định m để các điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị (Cm) đối xứng nhau qua đường thẳng y = x.
Câu 2 (Tốt nghiệp phổ thông 2005)
a) Xác định tham số m để hàm số y = x3 – 3mx2 + (m2 – 1)x +2 đạt cực đại tại điểm x = 2.
b) (Tốt nghiệp 2011) Xác định giá trị của tham số m để hàm số:  đạt cực tiểu tại .
Câu 3 (Tốt nghiệp phổ thông không phân ban 2006)
a, Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y = x3 – 6x2 + 9x.
b, Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm uốn của đồ thị (C).
c, Với giá trị nào của tham số m, đường thẳng y = x + m2 – m đi qua trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị (C).
Câu 4: Tìm các giá trị của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng -2.
Câu 5 (Tốt nghiệp phổ thông phân ban 2006)
Viết phương trình các tiếp tuyến của đồ thị hàm số , biết các tiếp tuyến đó song song với đường thẳng y = 3x + 2006.
Câu 6 (Tốt nghiệp phổ thông 2004)
a) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
 trên đoạn [0 ; π].
b, Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số f(x)trên đoạn [-1;2].
c, Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn [-2;1].
d, Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn [-2;2].
Câu 7 (Tốt nghiệp phổ thông 2009).
Cho hàm số .
a, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
b, Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng – 5.
Câu 8 (Tốt nghiệp phổ thông 2010)
Cho hàm số 
a, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho.
b, Tìm các giá trị của tham số m để phương trình x3 – 6x2 + m = 0 có 3 nghiệm thực phân biệt.
Câu 9 : (Đề tốt nghiệp 2012)
Cho hàm số : 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ , biết .
Câu 10 ( Đại học khối A - 2002).
Cho hàm số: y = - x3 + 3mx2 + 3(1-m2)x + m3 – m2 (1) (m là tham số).
a, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 1.
b, Tìm k để phương trình: -x3 + 3x2 + k3 – 3k2 = 0 có 3 nghiệm phân biệt.
c, Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1).
Câu 11 ( Đại học khối B – 2002).
Cho hàm số : y = mx4 + (m2 – 9)x2 + 10 (1) (m là tham số).
a, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.
b, Tìm m để hàm số (1) có 3 điểm cực trị.
Câu 12 ( Đại học khối D – 2002).
Cho hàm số:  (1) (m là tham số).
a, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) ứng với m = -1.
b, Tìm m để đồ thị hàm số (1) tiếp xúc với đường thẳng y = x.
Câu 13: (Đại học khối A – 2003)
Cho hàm số  (1) (m là tham số).
a, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = -1.
b, Tìm m để hàm số (1) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và hai điểm đó có hoành độ dương.
Câu 14: (Đại học khối B - 2003)
- Cho hàm số y = x3 – 3x2 + m (1) (m là tham số)
No_avatarf

ai có thể giải cho mình 1~2 bài k? Cau mày

Mình đang kém phần này

 
Gửi ý kiến