Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

bài thu hoạch nghi quyết 12

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Thụ
Ngày gửi: 15h:37' 04-07-2016
Dung lượng: 81.0 KB
Số lượt tải: 1638
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trần Thị Thu Hà)
ĐẢNG BỘ HUYỆN Ý YÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY XÃ YÊN PHƯƠNG
Yên Phương , ngày 12 tháng 6 năm 2016


KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÀ THU HOẠCH CÁ NHÂN VỀ KẾT QUẢ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG
---------------------------------- 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thụ Ngày tháng năm sinh :25-08-1962
Sinh hoạt tại chi bộ :Trường THCS Yên Phương ,Đảng bộ xã Yên Phương
Chức vụ: Đảng viên, đơn vị công tác :Trường THCS Yên Phương , huyện Ý Yên,tỉnh Nam Định
Qua đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Đảng bộ tổ chức và qua quá trình nghiên cứu các tài liệu, tôi đã nhận thức được những nội dung cơ bản và sâu sắc sau đây:
I/ Nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân về những vấn đề cơ bản,mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng:
1.Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại 30 năm đổi mới
Trong 5 năm(2011-2015), tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những thời
cơ, thuận lợi nhưng cũng có nhiều diễn biến phức tạp như: khủng hoảng chính trị ở nhiều nước, diễn biến trên biển đông rất phức tạp, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu nên kinh tế thế giới phục hồi chậm, các nước lớn trong khu vực cạnh tranh ngày càng quyết liệt về nhiều mặt. lạm phát tăng cao, thiên tai dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề, nhu cầu của xã hội ngày càng cao,...song toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đạt được những thành quả quan trọng, bên cạnh đó cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã nêu:
Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và những kinh nghiệm bài học đúc kết từ thực tiễn đã tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.
Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.
2.Mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 - 2020
a. Mục tiêu tổng quát :
Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
b. Các chỉ tiêu quan trọng :
- Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 - 7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD; tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm
 
Gửi ý kiến