Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài thu hoạch module 29 THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trường Cửu (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:38' 20-04-2017
Dung lượng: 82.5 KB
Số lượt tải: 2553
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT DI LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐINH LẠC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCH
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
Năm học: 2016-2017
Họ và tên giáo viên: Lê Trường Cửu
Tổ chuyên môn: Toán - Tin
Chức vụ chuyên môn: Giáo viên
Giảng dạy: Toán, Tin
1. Nội dung bồi dưỡng: modul THCS 29
2. Thời gian bồi dưỡng: từ ngày 01 tháng 1 năm 2017 đến ngày 28 tháng 2 năm 2017
3. Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng tập trung + tự bồi dưỡng
4. Kết quả đạt được: Qua thời gian tự học tôi đã nắm được những vấn đề sau:
4.1. Nội dung modul THCS 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục.
NỘI DUNG 1:VAI TRÒ CỦA VIỆC TỐ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ.
Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của hoạt động cá nhân đối với sự hình thành và phát triển nhân cách
Hoạt động và vai trò của hoạt động đối với sự phát triển nhân cách. Bất kì sự vật hiện tượng nào cũng luôn vận động và phát triển không ngừng. Bằng vận động và thông qua vận động mà sự vật hiện tượng tồn tại và thể hiện đặc tính của nó. Bởi vậy, vận động là thuộc tính vốn có, là phương thức tồn tại của sự vật hiện tượng. Ở con người, phương thức đó chính là hoạt động, có nhiều ngành khoa học đã nghiên cứu về hoạt động và sự tác động của hoạt động đối với sự phát triển của con người.
Quan điếm của Triểt học về vai trò của hoạt động đối với sự phát triển con người và nhân cách con người
Quan điếm của Tâm lí học về vai trò của hoạt động đối với sự phát triển nhân cách
Quan điếm của Giáo dục học về vai trò của hoạt động đối với sự phát triển nhân cách
KẾT LUẬN: Qua phân tích các quan điểm trên, có thể khẳng định, hoạt động có vai trò quyết định trực tiếp đến sự hình thành và phát triển nhân cách của con người. Khi mới sinh ra, con người chưa có nhân cách, nhân cách có được do con người xác định được những quan hệ của mình với những con người và thế giới xung quanh một cách có ý thức. Nói cách khác, nhân cách chỉ được hình thành và phát triển khi con người là chủ thể của hoạt động. Muốn giáo dục học sinh, nhà giáo dục cần tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú và đưa học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động đó.
Hoạt động 2. Tìm hiểu vai trò của việc tổ chức hoạt động đối với quá trình giáo dục nhân cách học sinh THCS
Hoạt động giáo dục trong nhà trường là một bộ phận của quá trình giáo dục nhà trường. “Hoạt động giáo dục là hoạt động do người lớn tổ chức theo kế hoạch, chương trình, điều hành và chịu trách nhiệm". Điều này có nghĩa là các chủ thể hoạt động giáo dục phải chịu trách nhiệm về các hoạt động giáo dục do mình tổ chức và điều hành. Đó là các nhà giáo dục, giáo viên và các chủ thể có liên quan như: cha mẹ học sinh, các tổ chức giáo dục xã hội và các cơ sở giáo dục.
Hoạt động giáo dục trong nhà trường đuợc phân làm hai bộ phận chủ yếu:
Các hoạt động giáo dục trong hệ thống các môn học và các lĩnh vực học tập khác nhau.
Các hoạt động giáo dục ngoài các môn học và lĩnh vực học tập, có thể kể đến các hoạt động giáo dục trong nhà trường như hoạt động giáo dục thể chất, đạo đức, thẩm mĩ, lao động, dân số, môi trường, pháp luật..
Hoạt động giáo dục giúp nhà giáo dục sớm phát hiện năng khiếu của học sinh, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng nhằm giúp học sinh phát triển năng khiếu, sở thích của bản thân trong học tập và cuộc sống.
Hoạt động giáo dục còn là một phuơng thức gắn kết các lực lương giáo dục học sinh đó là gia đình - nhà trường - xã hội.
NỘI DUNG 2: XÂY DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ.
Hoạt động 1: Liệt kê các hoạt động giáo dục có thể có trong trường THCS hiện nay
Hoạt động dạy học
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm
Hoạt động văn hoá, văn nghệ
Hoạt động thể dục, thể thao
Hoạt động lao động sản xuất
Hoạt động vui chơi, giải trí
Hoạt động chính trị - xã hội
Hoạt động 2: Tìm hiểu vị trí, vai trò, nội dung chương trình, cách thức tiến hành, điều kiện thực hiện hoạt động GDNGLL ở trường THCS
Vị
 
Gửi ý kiến