Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Giáo án

BAI THU HOACH HE 2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Ngọc Dũng
Ngày gửi: 20h:27' 31-08-2020
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người

ĐẢNG BỘ XÃ TRƯỜNG XUÂN
CHI BỘ TRƯỜNG THỌ
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÀI THU HOẠCH
Về việc học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai
Lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
-------------------------
Câu hỏi:
1/ Đồng chí nhận thức gì về những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2/ Đồng chí có kế hoạch thực hiện của cá nhân để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Trả lời:
1/. Qua học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã nhận thức được các nội dung như sau:
* Về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Về xây dựng hệ thống chính trị: Xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện trên các mặt về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được tiến hành nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ Đảng viên.
+ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ; phát huy vai trò quốc sách hàng đầu của giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.
- Về lĩnh vực kinh tế:
+ Tăng trưởng kinh tế cao hơn năm trước trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế tri thức, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ của các ngành, lĩnh vực; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.
+ Tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch trong quản lý kinh tế, năng lực quản lý của Nhà nước và năng lực quản trị doanh nghiệp.
+ Về sản xuất nông nghiệp có nhiều bước đột phá mới, mô hình cánh đồng lớn đã phát huy được hiệu quả về năng suất, chất lượng và tiêu thụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực.
+ Về lĩnh vực văn hóa – xã hội: Chất lượng giáo dục ở các cấp học luôn được đảm bảo, cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục được đầu tư xây dựng ngày càng kiên cố và theo hướng đạt chuẩn; Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, công tác khám và điều trị bệnh có nhiều tiến bộ, mạng lưới y tế cơ sở được củng cố nâng chất các thiết chế văn hóa; hoạt động có hiệu quả các lĩnh vực văn hóa – thể thao, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa,… tiếp tục có bước phát triển cả về nội và hình thức. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, công tác đào tạo nghể , giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện góp phần tích cực vào việc cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
+ Về lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ tăng trưởng khá cao về quy mô và giá trị.
+ Về công tác quốc phòng – an ninh và nội chính: được củng cố và tăng cường, giữ vũng ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh hàng năm đều đạt
 
Gửi ý kiến