Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài thu hoạch BDTX tiểu học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Thị Thảo Vy
Ngày gửi: 22h:16' 26-03-2015
Dung lượng: 259.5 KB
Số lượt tải: 1480
Số lượt thích: 1 người (Bùi Văn Hùng)
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN NGHĨA ĐÀN
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA MAI B

BÀI THU HOẠCH
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013 – 2014
Kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2014
- Họ và tên : Cao Thị Thu Hồng
- Đơn vị công tác : Giáo viên trường Tiểu học Nghĩa Mai B.
- Chức vụ : Tổ trưởng tổ chuyên môn khối 4+5, giáo viên dạy khối lớp 5.
Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ công văn số 2398/SGD&ĐT-GDTX ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013 và các năm học tiếp theo.
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, năng lực cá nhân, thời gian của cá nhân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014 như sau:
I.Mục tiêu bồi dưỡng:
- Trang bị kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tieur học.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học
2013-2014 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
II.Nội dung và thời gian bồi dưỡng :
1.Nội dung 1: Khối kiến thức bắt buộc do Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng:
+ Thời lượng : 60 tiết
+ Bồi dưỡng tập trung: 60 tiết
* Khối kiến thức tự chọn:
Thời lượng : 60 tiết

III.TIẾN TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BDTX 
NĂM HỌC 2013-2014
NỘI DUNG 1: KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC (60 tiết)
1. Nội dung bồi dưỡng: 
Nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản về công tác dạy và học, Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Thời gian bồi dưỡng: Từ ngày 25 tháng 8 năm 2013 đến ngày 30 tháng 10.năm 2013
3. Hình thức bồi dưỡng: Tập trung .
4. Kết quả đạt được: Sau khi nghiên cứu học tập bản thân tôi có những nhận thức như sau :
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 3 KHÓA XI
4.1 Đối với Nghị quyết Hội nghị Trung ương III khóa XI.
Ban chấp hành trung ương ghi nhận và đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta dã phấn đấu khắc phục nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian gần đây để đạt được một số kết quả ban đầu quan trong như mức độ tăng GDP 9 tháng đầu năm 2011 đạt 5,76 %, cả năm ước đạt
5,8 – 6%.
Tuy nhiên một số chỉ tiêu quan trọng về phát triển KT – XH năm 2011 chưa hoàn thành, nhất là mục tiêu về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay KT – XH nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định. Lạm phát vẫn ở mức cao, tiềm ản nguy cơ bùng phát trở lai…..
Tình hình nêu trên có các nguyên nhân:
+ Nguyên nhân khách quan là do tác động của cộc khủng khoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu.
+ Nguyên nhân chủ quan là do yếu kém nội tại của nền kinh tế, với mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế lạc hậu, kém hiệu quá đã tích tụ và kéo dài, chậm được khắc phục, và do những những hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành. Đặc biệt, trong điều hành chính sách tiền tệ, tài khoản , quản lý, quy hoạch, đầu tư đất đai, tài nguyên, thị trường, bất động sản…
"Quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tếxã hội 5năm 20112015 và 
năm 2012".
        Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi
 
Gửi ý kiến