Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

BÀI THU HOẠCH BDTX THPT VIẾT TAY HOÀN CHỈNH 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Rươn
Ngày gửi: 07h:52' 23-05-2017
Dung lượng: 18.8 KB
Số lượt tải: 1191
Số lượt thích: 1 người (Lê Thu Vân)
SỞ GD VÀ ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2016 - 2017

Họ và tên giáo viên: Lý Rươn
Ngày tháng năm sinh: 1/1/1986 Năm vào ngành: 2011
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Tổ chuyên môn: Sinh – KTNN – TD Môn dạy: Thể dục
Chức vụ: Giáo viên
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 2224/KH-SGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017;
Căn cứ Kế hoạch số 306/KH-NK ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Trường THPT Nguyễn Khuyến về công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2016 – 2017;
Căn cứ Kế hoạch BDTX năm học 2016 – 2017 của cá nhân qua các Môđun THPT 16, Môđun THPT 19, Môđun THPT 23, Môđun THPT 35, Môđun THPT 41. Qua thời gian học tập, tự bồi dưỡng bản thân thu nhận được kết quả như sau:
A. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BDTX
I. Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung cơ bản.
1. Nội dung bồi dưỡng 1:
a. Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
b. Nội dung:
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng các cấp; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trong năm học 2016-2017.
Học tập chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”.
Học tập Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2. Nội dung bồi dưỡng 2:
a. Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
b. Nội dung:
Một số vấn đề về dạy học theo định hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa phù hợp với địa phương.
II. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3):
1. Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên.
2. Nội dung:
- Môđun THPT 16 (15 tiết).
- Môđun THPT 20 (15 tiết).
- Môđun THPT 30 (15 tiết).
- Môđun THPT 35 (15 tiết).
B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN BDTX 
I. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 1: (30 TIẾT)
1. Tên nội dung bồi dưỡng
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng các cấp; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trong năm học 2016-2017.
Học tập chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”.
Học tập Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính
 
Gửi ý kiến