Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai thu hoach BDTX modun THPT 19,20,21,22

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Mừng
Ngày gửi: 10h:06' 24-05-2017
Dung lượng: 123.5 KB
Số lượt tải: 2761
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT THẠNH ĐÔNG
TỔ: TOÁN - TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự Do-Hạnh Phức


Thạnh Đông A, ngày 30 tháng 08 năm 2016
BÀI THU HOẠCH
CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2015-2016
---------------------------
   A. Thông tin cá nhân:

B. Kề hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016:  
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
-Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 cúa Bộ trưứng Bộ GD& ĐT về việc ban hành Quy chề bói dưỡng thường xuyên cúa giáo viên.
-Thông tư số 30/2011- BGD&ĐT ngày 08/08/2011 cúa Bộ trưứng Bộ GD & ĐT về việc ban hành chướng trình BDTX giáo viên THPT
- Căn cứ kế hoạch số 1442/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang ngày 14/09/2015 về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2015-2016.
-Căn cứ kề hoạch số 08/KHCM-TĐ về việc bồi dưỡng thường xuyên năm 2015-2016 cúa trường THPT Thạnh Đông.
          Tôi viết bài thu hoạch BDTX năm học 2015-2016 như sau:

Câu 1: Những nội dung cốt lõi của các modun trong nôi dung tự chọn BDTX năm học 2015-2016:
I) MODULE THPT 19: DẠY HỌC VỚI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1) Tổng quan ứng dụng CNTT trong dạy học
a) Các nguyên tắc cơ bản khi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học:
- Phải căn cứ vào mục tiêu, nội dung và hình thức của mỗi bài học để lựa chọn khả năng và mức độ ứng dụng CNTT trong bài học đó
- Có phương pháp tích hợp với việc ứng dụng CNTT trong các khâu của quá trình dạy học
- Đối với mỗi bài học cần xác định rõ: Sử dụng CNTT nhằm mục đích gì, giải quyết vấn đề gì, nội dung gì trong bài học.
- Đảm bảo cho tất cả học sinh trong lớp có cơ hội được tiếp cận với CNTT trong quá trình học
- Đảm bảo kết hợp giữa ứng dụng CNTT với các PPDH, dặc biệt chú ý kết hợp với PPDH tích cực
b) Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học:
- Ứng dụng CNTT trong tìm kiếm, khai thác tư liệu phục vụ cho dạy học
- Ứng dụng CNTT trong soạn giáo án, thiết kế bài giảng và giảng bài trên lớp
- Ứng dụng CNTT trong quản lí lớp học (quản lí điểm, đánh giá, xếp loại HS,…)
- Ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá.
c) Tác động tích cực của ứng dụng CNTT trong dạy học
- Mở rộng khả năng tìm kiếm và khai thác thông tin cho người dạy và người học
- Nâng cao hiệu quả truyền đạt và lĩnh hội tri thức
- Tăng cường việc trao đổi thông tin giữa người dạy và người học.
- Nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm tra, đánh giá
2) Lập kế hoạch bài dạy bằng phần mềm Microsoft Office Word
- Tạo lập, quản lí các file giáo án soạn thảo trong Microsoft Office Word
- Trình bày giáo án trên Microsoft Office Word
- Đưa các đối tượng đồ họa có sẵn (tranh ảnh, biểu bảng, sơ đồ, lược đồ, bản đồ, biểu đồ) từ các nguồn khai thác khác vào giáo án.
- Trực tiếp tạo ra các đối tượng đồ họa trong Microsoft Office Word
3) Xử lí dữ liệu bằng phần mềm Microsoft Excel
-Tạo lập, quản lí các file trong Microsoft Office Excel
- Nhập và trình bày dữ liệu trong Microsoft Office Excel
- Xử lí dữ liệu trong Microsoft Office Excel
- Vẽ biểu đồ trong Microsoft Office Excel
4) Thiết kế trình diễn bằng PowerPoint
- Tạo lập, quản lí các file trình chiếu bài giảng trong Microsoft Office PowerPoin
- Nhập và xử lí kênh chữ trong bài giảng
- Chèn và xử lí hình ảnh trong bài giảng
- Tạo và xử lí bảng, biểu trong bài giảng
- Chèn âm thanh và video clip vào bài giảng
- Tạo các hiệu ứng khi trình diễn
5) Khai thác thông tin trên Internet
- Sử dụng trình duyệt Internet Explore để truy cập web
- Tìm kiếm thông tin theo chủ đề bằng công cụ Google
- Tạo tài khoản gmail (hòm thư điện tử) trên Google, tạo nhóm và trao đổi thông tin trực tuyến trong nhóm

II) MODULE THPT 20: SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1) Thiết bị dạy học
Thiết bị dạy học là một vật thể hoặc tập hợp các đối tượng vật chất mà người giáo viên sử dụng với tư cách là phương tiện để điều khiển hoạt động nhận thức, là phương tiện giúp
 
Gửi ý kiến