Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài thu hoạch BDTX modun 14: dạy học theo hướng tích hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Mơ
Ngày gửi: 21h:42' 07-01-2016
Dung lượng: 16.9 MB
Số lượt tải: 6877
Số lượt thích: 2 người (Trần Thanh Phong, Biện Quang Thanh)
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
MODULE 14: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG
TÍCH HỢP.


Họ và tên: Vũ Thị Mơ
Chức vụ: Giáo viên
Tổ: KHXH
Giảng dạy môn: Ngữ văn 8A,B; T.C Văn 8 A,B

Sau khi tự học tự bồi dưỡng module 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp, tôi đã tiếp thu được những kiến về các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp, Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp và từ đó tôi đã áp dụng những kiến thức lí thuyết này vào công tác giảng dạy để từng bước đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực và nâng cao kết quả của bộ môn cụ thể như sau:
I. Về tiếp thu kiến thức lí thuyết trong tài liệu BDTX.
- Nội dung chính của module gồm những vấn đề sau:
+ Hiểu dạy học tích hợp là gì?
+ Đặc trưng của dạy học tích hợp.
+ Kế hoạch dạy học.
+ Các yêu cầu của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
+ Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học tích hợp.
+ Một số kĩ thuật dạy học tích cực thường dùng trong dạy học tích hợp.
1. Dạy học tích hợp.
a. Dạy học tích hợp là gì?
Là quá trình dạy học sao cho trong đó toàn bộ các hoạt động học tập góp phần hình thành ở học sinh những năng lực rõ ràng, có dự tính trước những điều kiện cần thiết cho học sinh, nhằm phục vụ cho các quá trình học tập tiếp theo và chuẩn bị cho học sinh bước vào cuộc sống lao động. Mục tiêu cơ bản của tư tưởng sư phạm tích hợp là nâng cao chất lượng giáo dục học sinh phù hợp với mục tiêu giáo dục toàn diện của nhà trường.
b. Đặc trưng của dạy học tích hợp.
Làm cho các quá trình học tập có ý nghĩa, bằng cách gắn quá trình học tập vào cuộc sống hằng ngày không làm tách biệt thế giới nhà trường và thế giới cuộc sống làm cho quá trình học tập mang tính mục đích rõ rệt, sử dụng kiến thức của nhiều môn học và không chỉ dừng lại ở nội dung các môn học.
DHTH phát triển các năng lực, đặc biệt là trí tưởng tượng khoa học và năng lực duy trì của học sinh vì nó luôn tạo ra các tình huống để học sinh vận dụng kiến thức trong các tình huống gắn với cuộc sống.
DHTH cũng giảm sự trùng lặp các nội dung dạy học giữa các môn học góp phần giảm tải nội dung học tập.
c. Tại sao phải dạy học tích hợp?
Dạy học tích hợp góp phần thực hiện mực tiêu giáo dục toàn diện của nhà trường phổ thông. Việc có nhiều môn học đã được đưa vào nhà trường phổ thông hiện nay là sụ thể hiện quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Các môn học đó phải liên kết với nhau để cùng thục hiện mục tiêu giáo dục.
Do bản chất của mối liên hệ giữa các tri thức khoa học: lí do cần DHTH các khoa học trong nhà trường còn xuất phát từ chính yêu cầu phát triển của khoa học. Các nhà khoa học cho rằng khoa học chuyển từ phân tích cấu trúc lên tổng hợp hệ thống làm xuất hiện các liên ngành (như sinh thái học, tự động hoá...). vì vậy, xu thế dạy học trong nhà trường là phải làm sao cho tri thức của học sinh xác thực và toàn diện. Quá trình dạy học phải làm sao liên kết, tổng hợp hoá các tri thức, đồng thời thay thế "tư duy cơ giới cổ điển" bằng "tư duy hệ thống.
Góp phần giảm tải học tập cho học sinh: Tù góc độ giáo dục, DHTH giúp phát triển các năng lực, đặc biệt là trí tưởng tượng khoa học và năng lực tư duy cửa học sinh, vì nó luôn tạo ra các tình huổng để học sinh vận dụng kiến thức trong các tình huổng gần với cuộc sống. Nó cũng làm giảm sự trùng lặp các nội dung dạy học giữa các môn học, góp phần giảm tải nội dung học tập.
2. Kế hoạch dạy học.
a. Kế hoạch dạy học là gì?
Là chương trình công tác do giáo viên soạn thảo bao gồm toàn bộ công việc của thầy và trò trong suốt năm học trong một học kì, đối với từng chương hoặc một tiết học trên lớp.
b. Cách lập kế hoạch.
Xác định mục tiêu, dự kiến kế hoạch thời gian, liệt kê tài liệu, sách tham khảo, đề xuất vấn đề cần trao đổi, xác định yêu cầu và biện pháp điều tra.
c. Cấu trúc kế hoạch bài học.
Xác định các kiểu bài
 
Gửi ý kiến