Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI THU HOẠCH BDTX MODULE 20 THPT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thành Công
Ngày gửi: 21h:33' 12-05-2016
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 2145
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG
TRƯỜNG THPT LÊ THANH HIỀN

BÀI THU HOẠCH BDTX MODULE 20:
SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Họ và tên giáo viên: VÕ THÀNH CÔNG
Tổ chuyên môn: Sinh – Công nghệ

PHẦN I: TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG THEO YÊU CẦU CỦA TÀI LIỆU

Nội dung 1: THIẾT BỊ DẠY HỌC

Hoạt động 1: Tìm hiểu hệ thống thiết bị dạy học
1. Nêu chức năng cơ bản cửa hệ thống TBDH.
Chức năng cơ bản của hệ thống TBDH bao gồm:
Hệ thống TBDH là công cụ đặc thù của lao động sư phạm.
Hệ thống TBDH phải cung cấp thông tin trí thức, đầy đủ về hiện tượng, đối tượng quá trình nghìên cứu.
Hệ thống TBDH phải nâng cao hiệu quả dạy học, tăng cường nhịp độ trình bày tài liệu và chuyển tải thông tin.
Hệ thống TBDH phải thỏa mãn nhu cầu và sự say mê học tập của HS.
Hệ thống TBDH phải làm giảm nhẹ cuờng độ lao động sư phạm của người dạy và nguời học.
Hệ thổng TBDH phải nâng cao tính trực quan cho quá trình dạy học.
2. Nêu các yêu cầu của hệ thống TBDH. Các yêu cầu của hệ thõng thiẽt bị dạy học bao gồm:
Hệ thống TBDH phải đảm bảo tính hệ thổng.
Hệ thống TBDH phải đảm bảo tính khoa học, hiệu quả.
Hệ thổng TBDH phải đảm bảo tính sư phạm.
Hệ thổng TBDH phải đảm bảo tính an toàn.
Hệ thống TBDH phải đảm bảo tính mĩ thuật.
Hệ thống TBDH phải dảm bảo tính dùng chung tổi ưu cho một bộ môn, cho nhiều bộ môn, cho nhiều hoạt động.
3. Làm rõ công tác quản lí điều hành về công tác TBDH của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục.
Công tác TBDH là hệ thống công việc và quá trình thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực TBDH.
Công tác TBDH là một hoạt động thường xuyên của ngành Giáo dục. Công tác này bao gồm:
3.1 Công tác quản lí và điều hành vĩ mô của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tácTBDH.
Xây dụng kế hoạch chiến lược về phát triển TBDH và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác TBDH.
Ban hành quy chuẩn kĩ thuật phòng học bộ môn, phòng thực hành và quy chuẩn kĩ thuật đối với từng bộ TBDH.
Ban hành các quyết định danh mục TBDH tối thiểu các ngành học, cấp học, bậc học.
Ban hành quy định về công tác thiết bị giáo dục phổ thông trong đó thống nhất quy trình thực hiện bao gồm:
Xây dựng, thẩm định và ban hành danh mục TBDH tối thiểu.
Thiết kế, thẩm định và ban hành mẫu TBDH.
Sản xuất, chuyển giao mẫu TBDH tối thiểu.
Thẩm định đơn giá mẫu TBDH tối thiểu.
Hướng dẫn các địa phương về mua sắm TBDH.
3.2. Công tác quản lí và điều hành của các tỉnh, thành phổ về công tác TBDH
Xây dựng kế hoạch phát triển TBDH và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác TBDH tại các địa phương.
Xây dung kế hoạch, chuẩn bị kinh phí đầu tư xây dựng phòng bộ rnôn, phòng thực hành và mua sắm TBDH hàng năm.
Hướng dẫn các cơ sở giáo dục mua sắm TBDH hàng năm.
Tổ chúc bồi dưỡng đội ngũ GV, viên chức TBDH về công tác quản lí, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng TBDH phục vụ hoạt động dạy học.
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục về công tác TBDH.
Tổ chức và điều hành phong trào tự làm TBDH.
3.3 Công tác thiẽt bị dạy học tại các cơ sờ giáo dục
Công tác TBDH tại một trường học là hệ thống công việc và quá trình thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực TBDH nhằm thực hiện có hiệu quả cho hoạt động dạy học của nhà trường. Nhiệm vụ của công tác TBDH tại trường học bao gồm:
Tổ chức xây dựng kế hoạch về công tác TBDH của nhà trường.
Tổ chức mua sắm, bổ sung sửa chữa TBDH của nhà trường.
Tổ chức khai thác sử dụng TBDH phục vụ cho h.động dạy học và các h.động giáo dục khác.
Tổ chức sắp xếp, giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng hệ thống TBDH hiện có của nhà trường.
Tổ chức kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch về công tác TBDH trong nhà trường.
Tổ chức nghiên cứu, thiết kế, tự làm TBDH.
Tổ chức bồi dưỡng
 
Gửi ý kiến