Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài thu hoạch BDTX modul 13 đến 16 nôi dung hoàn chỉnh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lương Văn Thiệp
  Ngày gửi: 17h:05' 30-03-2018
  Dung lượng: 60.5 KB
  Số lượt tải: 204
  Số lượt thích: 0 người
  PHẦN I
  KẾ HOẠCH BDTX CÁ NHÂN NĂM HỌC 2017-2018
  (Đã được nhà trường phê duyệt)


  Nội dung bồi dưỡng:
  1.1.Nội dung 1: ( Ghi tên nội dung 1)
  1.2. Nội dung 2: Chuyên đề đánh giá giờ dạy bậc học THCS theo CV số 572/CV-SGD&ĐT Thanh Hóa ngày 29 tháng 3 năm 2017.
  1.3. Nội dung 3:
  Modul 13; Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
  Modul 14; Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
  Modul 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch dạy học.
  Modul 16: Hồ sơ dạy học
  2. Hình thức bồi dưỡng:
  2.1. Nội dung 1:……..
  2.2. Nội dung 2: Học tập trung.
  2.3. Nội dung 3: Tự học
  3. Thời gian bồi dưỡng:
  3.1. Nội dung 1: Từ tháng 9 đến hết tháng 9 năm 2017
  3.2. Nội dung 2: Từ tháng 10 đến hết tháng 11 năm 2017
  3.3. Nội dung 3:
  - Module THCS 13: Từ tháng 12 đến hết tháng 12 năm 2017
  - Module THCS 14: Từ tháng 01 /2018 đến hết tháng 01 năm 2018
  - Module THCS 15: Từ tháng 02 đến hết tháng 02 năm 2018
  - Module THCS 16: Từ tháng 3 đến hết tháng 3 năm 2018

  PHẦN II
  TIẾN TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BDTX
  NĂM HỌC 2017-2018

  (Ở phần này giáo viên ghi chép những nội dung chính đã bồi dưỡng theo kế hoạch BDTX năm học, từ tháng 7/2017 đến tháng 4/2018)
  NỘI DUNG I:

  1. Nội dung bồi dưỡng: (ghi các nội dung chính đã được bồi dưỡng)
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  2. Thời gian bồi dưỡng:
  Từ ngày 01 tháng 9 năm 2017 đến ngày 30 tháng 9 năm 2017
  3. Hình thức bồi dưỡng: (ghi rõ BD bằng hình thức tự học hay tập trung. Nếu BD bằng hình thức tập trung thì nêu rõ địa điểm và họ tên báo cáo viên).
  Tự bồi dưỡng
  4. Bản thân đã vận dụng kiến thức được bồi dưỡng vào thực tiễn dạy học và giáo dục như thế nào? Kết quả ra sao?(phần này giáo viên không phải chép lại những nội dung trong các tài liệu, mà chủ yếu tập trung viết về việc vận dụng các kiến thức trong các chuyên đề hay mô đun vào thực tiễn dạy học và giáo dục).
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  5. Các đề xuất (ghi rõ từng nội dung, đơn vị kiến thức khó, ý kiến đề xuất để tổ chức bồi dưỡng đối với những nội dung khó nêu trên):
  Không có đề xuất.
  6. Tự đánh giá (nêu rõ bản thân sau khi bồi dưỡng đã tiếp thu và vận dụng vào thực tiễn công tác được bao nhiêu % so với kế hoạch BDTX của bản thân đã được nhà trường phê duyệt)
  Qua quá trình bồi dưỡng bản thân tôi tiếp thu nội dung kiến thức, áp dụng vào thực tế giảng dạy khoảng 95% và đạt kết quả đối với bản thân tôi cũng như các em học sinh trường THCS Hạ Trung khoảng 90%
  II. NỘI DUNG II:
  1. Nội dung bồi dưỡng: (ghi các nội dung chính đã được bồi dưỡng)
  Chuyên đề đánh giá giờ dạy bậc học THCS theo CV số 572/CV-SGD&ĐT Thanh Hóa ngày 29 tháng 3 năm 2017.
  2. Thời gian bồi dưỡng:
  Từ tháng 10 đến hết tháng 11 năm: 2017
  3. Hình thức bồi dưỡng: (ghi rõ BD bằng hình thức tự học hay tập trung. Nếu BD bằng hình thức tập trung thì nêu rõ địa điểm và họ tên báo cáo viên).
  Học tập Trung tại văn phòng Trường THCS Hạ Trung, báo cáo viên gồm
  Đào Xuân Lượng
  Lê Thị Hồng
  Phạm Văn Nam
  Bùi Văn Đạt
  4. Bản thân đã vận dụng kiến thức được bồi dưỡng vào thực tiễn dạy học và giáo dục như thế nào? Kết quả ra sao?(phần này giáo viên không phải chép lại những nội dung trong các tài liệu, mà chủ yếu tập trung viết về việc vận dụng các kiến thức trong các chuyên đề hay mô đun vào thực tiễn dạy học và giáo dục).
  - Bản thân đã lập kế hoạch (PPCT) bộ môn: Sinh học 7, 9
  - Liệt kê những bài/nội dung trong bài có thể tổ chức hoạt động học
   
  Gửi ý kiến