Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

BÀI TẬP UNIT 7-E 6(2011)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 16h:46' 25-08-2011
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 457
Số lượt thích: 0 người
School’s name:………………………………………………………….
Date:……………………….Full name: ……………………………….
Class: ………………..
(CLASS 6) REVIEW E 6 – UNIT 7(2011)
I.CHIA ĐÚNG ĐỘNG TỪ TRONG NGOẶC,RỒI DỊCH VIỆT:
1) Thu (go) goes to school by bike everyday.
( Thu đi học bằng xe đạp mỗi ngày.
2) Their house (have) …………….a big garden.
(……………………………………………
3) She (live)…………in a small village.
(…………………………………………….
4) Ba’s father (work)……………in a factory.
(…………………………………………….
5) I (play)………..soccer in the stadium every afternoon.
(…………………………………………………………
6) Lan (eat)…………..her lunch at 11.50
(…………………………………………….
7) Minh (go)…………to bed at 9.45 p.m
(…………………………………………….
8) His mother (work)……………….in a hospital.
(……………………………………………..
9) There (be)……….a park near my house.
(………………………………………………
10) There (be)…………many trees and flowers in the park.
(………………………………………………………….
II.ĐỔI CÁC CÂU SANG THỂ PHỦ ĐỊNH VÀ NGHI VẤN:
1) Loan brushes her teeth everyday. ( Loan doesn’t brush her teeth everyday.
( Does Loan brush her teeth everyday?
2) There is a flower on the table. (……………………………………………
(………………………………………………
3) I walk to school every morning. (…………………………………………..
(………………………………………………..
4) They live in a small village. (……………………………………………
(……………………………………………….
5) I am an architect(kiến trúc sư). (…………………………………………
(…………………………………………..
6) She works in a museum(viện bảo tàng). (…………………………………………..
(………………………………………………
7) There are three lights(bóng đèn) on the ceiling(trần nhà).
(……………………………………………………………
(……………………………………………………………
8) She is our English teacher. (……………………………………………..
(……………………………………………..
9) There are many paddy fields(ruộng lúa) behind my house.
(……………………………………………………………….
(……………………………………………………………….
III.TÌM VÀ SỬA LỖI CÁC CÂU SAU:
1)Hung go to school by bus. ( Hung goes to school by bus.
2) Tam wash his face every morning. (…………………………………………..
3) They live at the city. (……………………………………..
4) Are your house old? (………………………………………
5) How do Mr Paker travel to work?- With car.
(…………………………………………………………………..
6) It’s six past twenty. (…………………………………………
7) There is a eraser at the box. (………………………………………………..
IV.SẮP XẾP CÁC TỪ THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH:
1) How/ work/travel/does/to/ father/?/ your
(……………………………………………………………
2) travels/ plane/Hue/by/ to/ Mrs My
(………………………………………………
3) flowers/ any/ yard/ are/ the/ there/ ?/ in
(………………………………………………..
4) beautiful/ house/ is/ the (…………………………………………
5) right/ tall/ trees/ are/ the/there/ of/ to/ house/ the
(………………………………………………………………..
V. CHỌN TỪ THÍCH HỢP BÊN DƯỚI ĐIỀN VÀO ĐOẠN VĂN:
Country of a are behind to garden after for in
Dear Lan,
Thank you ………..your letter.I’m in the…………….with my friend,Loan.She lives ……..a beautiful house.There is a flower……………. In front ……….the house.There is a vegetable garden(vườn rau)……………the house.. ……the left of the house,there is ……lake.Here is the photo.
Write soon.
Love.
Dieu
VI.ĐỔI CÁC CÂU SANG DẠNG SỐ NHIỀU:
1) This house is old. ( These houses are old.
2) That box is small. (…………………………………….
3) Is Lan’s sister beautiful? (………………………………….
4) Is this a ruler or an eraser? (…………………………………………..
5) Your chair is old. (………………………………………..

THE END

 
Gửi ý kiến