Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

BÀI TẬP UNIT 6-E 6 (2011)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 16h:45' 25-08-2011
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 522
Số lượt thích: 0 người
School’s name:…………………………………………….
Class:…………. Date:………………..
Marks:……………./Remarks: ……………………………

(CLASS 6) TEST E 6 - UNIT 6(2011)

I.ĐIỀN GIỚI TỪ VÀO CÁC CÂU SAU:
1) Look ……..the house.
2) There is a big yard ……front …….the house.
3)There are many trees ……..the house.
4)There is a well(cái giếng) ……..the left of the house.
5) To the right …….the house,there is a flower garden(1 vườn hoa).
6) I live …….a house.
7) They live ………a restaurant(nhà hàng).
8) Their house is next ……. a bookstore(hiệu sách).
9)There are many people ……….the street.
10) His father works …….a factory(nhà máy,xưởng).
II.ĐỔI RA SỐ NHIỀU CÁC CÂU SAU:
1) My pencil is on the table. (My pencils are on the table.
2) This school is big. (……………………………….
3) That is an eraser. (………………………………….
4) There is a lamp in the desk. (……………………………………..
5) It’s a small house. (………………………………
6) Who’s that? (…………………………..
7) No,it isn’t.It’s small. (……………………….…………………………
8) Is your room big? (………………………………….
9)This is her dress(áo đầm). (……………………………………….
10) Is that your stereo. (……………………………………
III.HOÀN THÀNH CÁC MẨU ĐỐI THOẠI SAU:
1) …………..is your house? –It’s …………..Quang Trung street.
2)………many floors……….it have? –It ………….three floors.
3)……….your school big? -Yes, ……..is.
4) …………is your name? -…………name’s Loan.
5)………..do you spell your name? - T.H.A.N.H, Thanh.
6)………………school do you go to? –I ……….to Nguyen Du school.
7)………….Grade are you in? – I’m ……….Grade 6.
8)……………do you have literature(văn học)? -…….have literature…..Wednesday.
9)………..do you get……….? -I get up ………6 o’clock.
10)…………………she brush her teeth every morning?
- Yes,she …………..her teeth every morning.
IV.VIẾT LẠI CÁC CÂU SAU THEO YÊU CẦU TRONG NGOẶC:
1) Mr Lam’s daughter(con gái ruột) is eleven.
(How old………………………………………?
2)The house is big. ( It ……………………….
3)The man is old. (He …………………….

4)My mother’s picture(hình mẹ tôi) is on the wall(tường).
(Where ………………………………………..?
5)My brother’s school is on Pasteur street.
(Where ……………………………………..?
6)My school time is at half past twelve. (When ………………………………….?
7)Tom gets up at six every morning. (What time…………………………………..?
8)There are four people in my family. (How many…………………………………….?
V.ĐẶT CÂU HỎI CHO CÁC CÂU TRẢ LỜI SAU:
1)………………………………?-Man lives in the city.
2)…………………………………….?-Nam’s father works in a factory.
3)……………………………………..?-They work in a hospital(bệnh viện).
4)……………………………………...?-He goes to Bui Thi Xuan school.
5)……………………………………?-Minh works in a musium(viện bảo tàng).
6)……………………………………………?-I have 2 brothers and one sister.
7)…………………………………………….?-There are 3 bookstores near my house.
8)………………………………?-We eat in a big restaurant(nhà hàng).
9)……………………………….?-The cat is in the box.
10)……………………………………………?-I play soccer in the afternoon.
VI.ĐỔI CÁC CÂU SAU SANG PHỦ ĐỊNH VÀ NGHI VẤN:
1) Our house has a yard(1 cái sân).
( Our house doesn’t/does not have a yard.
(Does your house have a yard?(người thứ 3 hỏi)
(Does our house have a yard?(người trong cuộc tự hỏi)
2)Those are her pencils. ( Those aren’t/are not her pencils.
(Are those her pencils?
3)There is a park(công viên;bãi đậu xe) near the hotel (khách sạn).
(………………………………………………………..
(………………………………………………………..?
4)She lives in a house near a lake(hồ nước) .
(……………………………………………..
(…………………………………………….?
5)Hung works in a factory.
(…………………………………………….
(…………………………………………….?
6)They have English on Monday and Thursday.
(…………………………………………………………
(…………………………………………………………?
7)Loan takes a shower every morning.
(……………………………………………………….
(……………………………………………………….?
8)Minh watch television every night.
(……………………………………………………..
(……………………………………………………..?
9)His mother does the housework(công việc nhà) every day.
(………………………………………………………..
(………………………………………………………..?
V.DÙNG CÁC TỪ GỢI Ý DƯỚI ĐÂY ĐỂ VIẾT THÀNH ĐOẠN VĂN,RỒI TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI BÊN DƯỚI:
Nam/ 12 years old.He /Grade 6.He /live/with his mother/father/2 sisters/city.His house/next/store.On the
 
Gửi ý kiến