Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI TẬP SỰ NỞ VÌ NHIỆT HAY

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Vũ (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:09' 27-04-2012
Dung lượng: 26.3 KB
Số lượt tải: 1365
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Phương Oanh)

BÀI TẬP SỰ NỞ VÌ NHIỆT
Câu 1. Một thước thép ở 200C có độ dài 1000mm, khi nhiệt độ tăng lên 400C thì thước thép này dài thêm bao nhiêu ? Biết hệ số nở dài của thép là 11.10-6K-1.
A. 0,22mm. B. 4,2mm. C. 3,2mm. D. 2,4mm.
Câu 2. Một dây tải điện ở 100C có độ dài 2700m. Về mùa hè nhiệt độ tăng lên 250C thì độ nở dài của dây tải điện là bao nhiêu ? Biết hệ số nở dài của dây tải điện là 11.10-6K-1.
A. 0,675mm. B. 0,765mm. C. 0,756mm. D. 0,576mm.
Câu 3. Một thanh nhôm và một thanh thép ở 0oC có cùng độ dài lo . Khi nung hai thanh tới 100oC thì độ dài của hai thanh chênh nhau 0,5 mm. Tính độ dài lo . Biết hệ số nở dài của nhôm là 24.10-6 K-1 và của thép là 12.10-6 K-1 .
A. lo ( 1500 mm B. lo ( 500 mm C. lo ( 417 mm D. lo ( 250 mm
Câu 4Hai thanh kim loại, một bằng Fe, một bằng Zn có chiều dài bằng nhau ở OoC, còn ở 100oC thì chiều dài chênh lệch nhau 1 mm. Biết hệ số nở dài của Fe là 1,14.10-5 K-1 , của Al là 3,4.10-5 K-1. Chiều dài của 2 thanh ở OoC là : A. 0,442 m B. 4,442 m C. 2,21 m D. 1,12 m
Câu 5khi nhiệt độ tăng thì khối lượng riêng của chất rắn sẽ :
A. Tăng . B. Giảm. C. Không đổi. D. Tùy vào từng chất.
Câu 6. Độ nở dài (l của vật rắn (hình trụ đồng chất) được xác định theo công thức: ...........................................

Câu 7 Độ nở khối của vật rắn đồng chất được xác định theo công thức:................................................................
Câu 8. Gọi lo là chiều dài của thanh rắn ở OoC, l là chiều dài ở toC, là hệ số nở dài. Biểu thức nào sau đây đúng ?
A. l=lo( 1t) B. l=lo+ t C. l=lot D. 
Câu 9. Một thước thép ở 200C có độ dài 1m, hệ số nở dài của thép là ( = 11.10-6 K-1. Khi nhiệt độ tăng đến 400C, thước thép này dài thêm là:
A.2,4 mm. B. 3,2 mm. C. 4,2mm. D. 0,22 mm.
Câu 10. Một thanh dầm cầu bằng sắt có độ dài là 10m khi nhiệt độ ngoài trời là 100C. Khi nhiệt độ ngoài trời là 400C thì độ dài của thanh dầm cầu sẽ tăng bao nhiêu? Biết hệ số nở dài của sắt là 12.10-6K.
A. Tăng xấp xỉ 36 mm. B. Tăng xấp xỉ 1,3 mm. C. Tăng xấp xỉ 3,6 mm. D. Tăng xấp xỉ 4,8 mm.BÀI TẬP SỰ NỞ VÌ NHIỆT
Câu 1. Một thước thép ở 200C có độ dài 1000mm, khi nhiệt độ tăng lên 400C thì thước thép này dài thêm bao nhiêu ? Biết hệ số nở dài của thép là 11.10-6K-1.
A. 0,22mm. B. 4,2mm. C. 3,2mm. D. 2,4mm.
Câu 2. Một dây tải điện ở 100C có độ dài 2700m. Về mùa hè nhiệt độ tăng lên 250C thì độ nở dài của dây tải điện là bao nhiêu ? Biết hệ số nở dài của dây tải điện là 11.10-6K-1.
A. 0,675mm. B. 0,765mm. C. 0,756mm. D. 0,576mm.
Câu 3. Một thanh nhôm và một thanh thép ở 0oC có cùng độ dài lo . Khi nung hai thanh tới 100oC thì độ dài của hai thanh chênh nhau 0,5 mm. Tính độ dài lo . Biết hệ số nở dài của nhôm là 24.10-6 K-1 và của thép là 12.10-6 K-1 .
A. lo ( 1500 mm B. lo ( 500 mm C. lo ( 417 mm D. lo ( 250 mm
Câu 4Hai thanh kim loại, một bằng Fe, một bằng
 
Gửi ý kiến