Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

BAI TAP HOA HOC 11-HK1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nguyễn Cường
Ngày gửi: 21h:38' 02-10-2009
Dung lượng: 167.3 KB
Số lượt tải: 199
Số lượt thích: 0 người
1
BÀI 1- LI
Bài 1 : Viết phương trình điện li của các chất sau
NaCl, K2HPO4, NH4OH, Ba(OH)2
AgNO3, H2SO4, HClO, và H2O
KClO, NH4HSO4, Al2(SO4)3 và CH3COOH
H2S, NaHS, NH4HCO3 và Pb(NO3)2
Bài 2 : Cho các ion sau : . Từ các ion trên có thể tạo ra mấy chất, viết phản ứng tạo thành các chất đó ?
Bài 3 : Cho các ion sau . Từ các ion trên có thể tạo ra mấy chất, viết phản ứng tạo thành các chất đó ?
Bài 4 : Cho các ion sau . Cho các ion trên vào nước, hỏi trong nước tồn tại những ion nào? Không tồn tại những ion nào ? Viết phản ứng của những ion đó .
Bài 5 : Cho các ion sau. Cho các ion trên vào nước, hỏi trong nước tồn tại những ion nào? Không tồn tại những ion nào ? Viết phản ứng của những ion đó .
Bài 6 : Cho các chất điện li mạnh HCl 0,25M , H2SO4 0,15M , Al2(SO4)3 0,02M. Tính nồng độ mol/lít của các ion trong dung dịch chất điện li trên.
Bài 7 : Hòa tan 0,585 gam NaCl vào nước để được 0,5 lít dung dịch (A). Tính nồng độ mol/lít của các ion trong dung dịch (A).
Bài 8 : Một lít dung dịch HNO3 20% có khối lượng riêng là 1,054 gam/ml. Tính nồng độ mol/lít của các ion trong dung dịch axit trên.
Bài 9 : Hòa tan 1,71 gam Ba(OH)2 vào nước để được 250 ml dung dịch (B). Tính nồng độ mol/ lít của các ion trong dung dịch (B)
Bài 10 : Trong dung dịch CH3COOH 0,043M , cứ 100 phân tử hòa tan trong nước thì có 2 phân tử phân li ra ion. Tính độ điện li anpha () của axit trên.
Bài 11 : Dung dịch CH3COOH 0,1M có =1,32.10-3M. Tính độ điện li của axit ở nồng độ đó.
Bài 12 : Trong dung dịch CH3COOH 0,43. 10-1M , người ta xác định có =0,86.10-3M. Tính độ điện li của axit trên.

CÂU
Câu 1 : Dung dịch điện li dẫn điện được là do sự chuyển động của
A. các cation B. các anion
C. các phân tử hòa tan D. các cation và các anion
Câu 2 : Chất không dẫn điện được là
A. KCl rắn, khan B. CaCl2 nóng chảy
C. NaOH nóng chảy D. dung dịch HBr
Câu 3 : Trong quá trình điện li của các chất, vai trò của nước là
A. liên kết các cation và các anion.
B. dung môi không phân cực, chi phối sự điện li.
C. môi trường hòa tan cho các chất điện li.
D. dung môi phân cực, tạo điều kiện cho sự điện li.
Câu 4 : Chọn phát biểu sai về chất điện li
A. được chia thành hai loại chất điện li mạnh và chất điện li yếu.
B. bao gồm tất cả axit, bazo, muối và oxit.
C. là những chất khi tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn được điện.
D. phân li thành những ion âm và ion dương ở trạng thái nóng chảy hoặc trạng thái dung dịch.
Câu 5 : Nhóm chất điện li yếu là
A. H2O và CH3COOH B. NaCl và Ba(NO3)2
C. Ca(OH)2 và CH3COOH D. NH4OH và KOH
Câu 6 : Dung dịch CH3COOH(axit axetic) 0,01M có
A. B. 
C.  D. 
Câu 7 : Quá trình điện li của chất điện li yếu thì
A. có tính thuận nghịch B. không có tính thuận nghịch
C. giảm khi nhiệt độ tăng D. tăng khi nhiệt độ giảm
Câu 8 : Nếu cho thêm dung dịch CH3COONa và dung dịch CH3COOH thì nồng độ ion sẽ
A. giảm B. tăng
C. không đổi D. có thể tăng hoặc có thể giảm
Câu 9 : Phương trình điện li được viết đúng là
A. H2SO4 2H+ + SO42- B. H2CO32H+ + CO32-
C. H2SO3 2H+ + SO32- D. Na2S 2Na+ + S2-
Câu 10 : Phương trình điện li viết sai là
A. CH3COOH H+ + CH3COO- B. HCl H+ + Cl-
C. H3PO43H+ + PO43- D. Na3PO4 3Na+
No_avatar

file nay down ve rui giai nen, doi ten file có duoi .RAR, giai nen lan nua se dung duoc

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓