Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Bài tập giải bất phương trình

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trần Lê Minh
Ngày gửi: 13h:16' 18-03-2012
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 3130
Số lượt thích: 1 người (lê phương hà, Nguyễn Văn Cảnh)
Bài 1: Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 12 – 3x < 7 ; b) 3(x -1) – 4(2 – 4x) > 3(x+ 2) ; c)  ;
d) 4 ; e)  ; f)  ; g) (x - 3)(x + 3) < (x + 2)2 + 3
Bài 2: Giải các bài toán tìm x:
1/ Tìm x để phân thức :  không âm.
2/ Tìm x biết .
3/ Cho A = . Tìm giá trị của x để A dưong.
4/ Tìm x sao cho giá trị biểu thức 2 - 5x nhỏ hơn giá trị biểu thức 3(2 - x).
5/ Tim x sao cho giá trị biểu thức -3x nhỏ hơn giá trị biểu thức -7x + 5.
6/ Tìm x sao cho:
a) Giá trị của biểu thức 4 – 7x không lớn hơn giá trị của biểu thức 4x – 2.
b) Giá trị của biểu thức - 4x + 3 không vượt quá giá trị của biểu thức 5x – 7.
Bài 3 : a/ Giải bất phương trình và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số
3x – (7x + 2) > 5x + 4
b/ Chứng minh rằng : 2x2 + 4x + 3 > 0 với mọi x
Bài 4:
a/ Giải bất phương trình sau: – 4 + 2x < 0.
Hãy biểu diễn tập nghiệm trên trục số.
b/ Cho A =  . Tìm giá trị của x để A dương.
Bài 5: Giải Bất phương trình: 
Bài 6 : Giải bất phương trình:
2x+2 > 4
10x + 3 – 5x 14x +12
-11x < 5
-3x +2 > -5
10- 2x > 2
1- 2x < 3

Bài 7 : Giải bất phương trình:
2x > - c)x > - 6
- x < 20 d)5 - x > 2

Bài 8: Giải bất phương trình:
2(3x-1)< 2x + 4 c)4x – 8  3(2x-1) – 2x + 1
x2 – x(x+2) > 3x – 1 d)(x-3)(x+3) < (x+2)2 + 3
Bài 9 : Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Bài 10 : Giá trị x = 2 là ngiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau :
3x +3 > 9
-5x > 4x + 1
x – 2x < -2x + 4
x – 6 > 5 - x


 
Gửi ý kiến