Violet
Giaoan

Quảng cáo

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

 • (024) 62 930 536
 • 091 912 4899
 • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Quảng cáo

Tìm kiếm Giáo án

BÀI TẬP E 9 CẢ NĂM

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: reupdated
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 08h:07' 29-09-2012
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 6155
Số lượt thích: 9 người (Hòang Thu Huyền, Phan Ngoc Thuy, Lý Thị Tố Quyên, ...)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÌNH PHƯỚC
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN BÙ GIA MẬP
TRƯỜNG THCS BÙ NHO
                BÀI TẬP
       TIẾNG ANH 9
BIÊN SOẠN:
NGUY ỄN ĐÌ NH LUY ỆN
LƯU HÀNH NỘI  BỘ
1

TÀI LIỆU PHỤC
VỤ GIẢNG DẠY
TIẾNG ANH LỚP 9

UNIT 1. A VISIT FROM A PEN PAL
TEST 1
I. From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced
differently from the others.
1. A. out B. round C. about D. would
2. A. chair B. check C. machine D. child
3. A. too B. soon C. good D. food
4. A. though B. enough C. cough D. rough
5. A. happy B. hour C. high D. hotel
II. From each number, pick out one word which has the stress on the first syllable.
1. A. region B. comprise C. Malaysia D. compulsory
2. A. association B. Buddhism C. divide D. together
3. A. enjoy B. religion C. Hinduism D. population
4. A. Chinese B. although C. instruction D. currency
5. A. primary B. religion C. tropical D. friendliness
III. Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished
sentence below or that best keeps the meaning of the original sentence if it is
substituted for the underlined word or phrase.
1. _________Kuala Lumpur, Ha Noi is a busy modern city
A. As B. Such as C. Like D. Similar
2. The _________destroyed the Central Bank
A. famine B. strike C. capitalism D. earthquake
3. I reserved a table for two, at eight o’clock.
A. set B. bought C. booked D. put
4. Football, chess, and tennis are _________.
A. matches B. games C. plays D. athletics
5. The manager _________ the man to return to work immediately.
A. insisted B. suggested C. demanded D. ordered
6. I wish I ___________his name.
A. knew B. know C. will know D. would know
7. If you have a map along, You ________ get lost.
A. will B. will not C. wouldn’t D. would
8. I told her she could stay with us. That’s what I ___________.
A. said to her B. said her C. told to her D. told
9. He told me he couldn’t go to sleep. That’s what he ________.
A. said me B. talked to me C. told to me D. said to me
10. The English student acts as if he _________Vietnamese perfectly.
A. knows B. knew C. had known D. will know
11. Over the next few days, the girls _______Ho Chi Minh’s Mausoleum.
A. will visit B. visited C. are visiting D. visits
12. When did you _______see him?
A. recently B. already C. last D. lately
13. The car went ________full speed.
A. with B. for C. to D. at
14. Linguistics is the science of _________.
A. medicine B. economics C. languages D. mathematics
15. Let’s have dinner, ________?
A. will he B. shall we C. won’t we D. shan’t we
16. I came ________ an old friend on the street yesterday morning.
A. over B. across C. down D. in
17. Will you see ______ Mr. Nam at Tan Son Nhat airport tomorrow morning?
2


A. over B. down C. off D. in
18. Minh’s father often take him ______ the park every summer.
A. on B. to C. in D. after
19. He _______his father in many ways.
A. takes over B. takes down C. takes on D. takes after
20. I’ll pick you ________at your hotel next Monday
No_avatar

xin đáp án. nếu có đáp án xin gử cho mình xin.

mail: ntp1605@gmail.com

No_avatar

Sách bài tập này rất hay , Thầy / Cô có đáp án cho em xin để kt được không ạ, gửi vào email : chngoc1975@gmail.com . Xin chân thành cảm ơn.

 

No_avatar

Bài hay quá. Nếu có đáp án, e mong thầy/ cô cho e xin đáp án để KT được không ạ, gửi vào gmail: phamngocchamtbu@gmail.com cho e kiểm tra với được không ạ. E xin cảm ơn ạ! 

No_avatar

Quý Thầy, Cô cho em xin đáp án ạ. nhatpphuong51178@gmail.com

xin cảm ơn ạ !

No_avatarf

Thay co nào có đap an cho minh mua cung dk ah

nhannguyenvn09@gmail.com

No_avatar

Thầy cho em xiin đáp án bộ sách với ạ. Xi ntha62y gửi qua mail hongchungdao@gmail.com

 

No_avatar

Quý Thầy/Cô có đáp án cho em xin với ạ.  duybi2202@gmail.com

Em xin chân thành cảm ơn ạ.

 

No_avatarf

Tài liệu thật sự hay ạ. Nếu có đáp án thầy/cô cho em xin đáp án với ạ. Gửi qua nhatnguyendaohuu@gmail.com giúp em với ạ. E cảm ơn nhiều

 

 
Gửi ý kiến