Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI TẬP E 9 CẢ NĂM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: reupdated
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 08h:07' 29-09-2012
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 4071
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÌNH PHƯỚC
PHÒNG GD - ĐT HUYỆN BÙ GIA MẬP
TRƯỜNG THCS BÙ NHO
                BÀI TẬP
       TIẾNG ANH 9
BIÊN SOẠN:
NGUY ỄN ĐÌ NH LUY ỆN
LƯU HÀNH NỘI  BỘ
1

TÀI LIỆU PHỤC
VỤ GIẢNG DẠY
TIẾNG ANH LỚP 9

UNIT 1. A VISIT FROM A PEN PAL
TEST 1
I. From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced
differently from the others.
1. A. out B. round C. about D. would
2. A. chair B. check C. machine D. child
3. A. too B. soon C. good D. food
4. A. though B. enough C. cough D. rough
5. A. happy B. hour C. high D. hotel
II. From each number, pick out one word which has the stress on the first syllable.
1. A. region B. comprise C. Malaysia D. compulsory
2. A. association B. Buddhism C. divide D. together
3. A. enjoy B. religion C. Hinduism D. population
4. A. Chinese B. although C. instruction D. currency
5. A. primary B. religion C. tropical D. friendliness
III. Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished
sentence below or that best keeps the meaning of the original sentence if it is
substituted for the underlined word or phrase.
1. _________Kuala Lumpur, Ha Noi is a busy modern city
A. As B. Such as C. Like D. Similar
2. The _________destroyed the Central Bank
A. famine B. strike C. capitalism D. earthquake
3. I reserved a table for two, at eight o’clock.
A. set B. bought C. booked D. put
4. Football, chess, and tennis are _________.
A. matches B. games C. plays D. athletics
5. The manager _________ the man to return to work immediately.
A. insisted B. suggested C. demanded D. ordered
6. I wish I ___________his name.
A. knew B. know C. will know D. would know
7. If you have a map along, You ________ get lost.
A. will B. will not C. wouldn’t D. would
8. I told her she could stay with us. That’s what I ___________.
A. said to her B. said her C. told to her D. told
9. He told me he couldn’t go to sleep. That’s what he ________.
A. said me B. talked to me C. told to me D. said to me
10. The English student acts as if he _________Vietnamese perfectly.
A. knows B. knew C. had known D. will know
11. Over the next few days, the girls _______Ho Chi Minh’s Mausoleum.
A. will visit B. visited C. are visiting D. visits
12. When did you _______see him?
A. recently B. already C. last D. lately
13. The car went ________full speed.
A. with B. for C. to D. at
14. Linguistics is the science of _________.
A. medicine B. economics C. languages D. mathematics
15. Let’s have dinner, ________?
A. will he B. shall we C. won’t we D. shan’t we
16. I came ________ an old friend on the street yesterday morning.
A. over B. across C. down D. in
17. Will you see ______ Mr. Nam at Tan Son Nhat airport tomorrow morning?
2


A. over B. down C. off D. in
18. Minh’s father often take him ______ the park every summer.
A. on B. to C. in D. after
19. He _______his father in many ways.
A. takes over B. takes down C. takes on D. takes after
20. I’ll pick you ________at your hotel next Monday
Avatar

Bạn ơi bạn, nếu có đáp án của bài tập tiếng này thì xin gửi vào địa chỉ gmail: haiduongnguyen19951995@gmail.com, Tài liệu rất hay, cảm ơn bạn rất nhiều

 

 

 

No_avatar

Nếu có đáp án, rất mong anh/chị gửi vào mail: thanghanukr@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn! 

No_avatar

Bài hay quá. Nếu có đáp án, e mong thầy/ cô cho e xin đáp án để KT được không ạ, gửi vào gmail: thuyluong2495@gmail.com cho e kiểm tra với được không ạ. E xin cảm ơn ạ! 

No_avatarf

Thanks a lot.

No_avatarf

nếu có đáp án cho em xin để e so sánh kq đc ko ah, xin gởi dùm em vô mail. vothihonglien0410@gmail.com thanks

 

No_avatar

nếu có đáp án mng thầy gửi cunfupandardi@gmail.com e cảm ơn ạ

Avatar

Vào đây download đáp án: https://dethi.violet.vn/present/bt-anh-9-unit-1-test-1-keys-12255522.html

Tôi giúp tác "giả" làm giùm phần đáp án (và sửa lỗi sai trong các test) ...MIỄN PHÍ!

No_avatar

thầy cô nào có đáp án cho mình xin để so sánh. xin chân thành cám ơn. vucuong1981@gmail.com

Avatar

Muốn nhanh phải từ từ! Vào đây xem, đáp án cho từng Unit sẽ được Post lên đây:

https://dethi.violet.vn/user/listpost/user_id/1359767/showall/1/entry_type/test

No_avatar

Nếu bạn Thẩm Tâm Vy có toàn bộ đáp án của sách này gửi cho mình thì mình gửi chi phí lại cho bạn để cám ơn. vucuong1981@gmail.com

 
Gửi ý kiến