Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAI TAP DAY THEM 10_CO DAP AN (CHUONG 3)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hằng
Ngày gửi: 10h:41' 29-06-2009
Dung lượng: 303.0 KB
Số lượt tải: 940
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Quỳnh Anh)
Bài 17: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG
CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG
I. Bài tập có hướng dẫn giải:
Vật có khối lượng m = 2,8kg được buộc và treo tại trung điểm C của dây AB như hình vẽ. Tìm lực căng của dây AC, BC theo (.
Áp dụng ( = 300 ; ( = 600. Trường hợp nào dây dễ bị đứt hơn. Lấy g = 10m/s2
II. Bài tập trắc nghiệm:
1. Ghép mỗi thành phần của a), b), c), d) với một thành phần của 1, 2, 3, 4 để được câu đúng.
a) Hai lực là cân bằng nhau thì
b) Hai lực không cùng phương thì
c) Một vật đang đứng yên nếu chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì
d) Một vật đang chuyển động nếu chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì
1. không thể cân bằng nhau.
2. vật vẫn tiếp tục đứng yên.
3. nó vẫn tiếp tục chuyển động thẳng đều theo hướng cũ.
4. cùng tác dụng vào một vật, cùng phương ngược chiều và có cùng độ lớn.
17.5 – Đáp án a – 4 ; b – 1 ; c – 4 ; d – 3.
2. Hai lực cân bằng là:
A. Hai lực cùng đặt vào hai vật khác nhau, cùng cường độ, có phương cùng trên một đường thẳng, có chiều ngược nhau.
B. Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có chiều ngược nhau, có phương nằm trên hai đường thẳng khác nhau.
C. Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có phương cùng trên một đường thẳng, có chiều ngược nhau.
D. Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có chiều ngược nhau.
3. Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ ba lực tác dụng lên cùng một vật rắn là cân bằng.
Ba lực đồng quy.
Ba lực đồng phẳng.
Ba lực đồng phẳng và đồng quy.
Hợp lực của hai trong ba lực cân bằng với lực thứ ba.
Bài 18: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
MOMEN LỰC
I. Bài tập tự luận:
Một tấm ván có khối lượng 50kg được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 1,8m và cách điểm tựa B 1,2m. Hãy xác định các lực mà tấm ván tác dụng lên hai bờ mương. Lấy g = 10m/s2
GIẢI
Thanh AB chịu tác dụng của hai lực làm quay quanh trục B, như hình vẽ:
Quy tắc mômen đối với trục quay B :
F1(AB ) = P (GB )
Với : BG = 1,2 m.
AB = AG + GB = 1,8 + 1,2 = 3m
F1.3 = 500.1,2
F1 = 200N
Thanh AB chịu tác dụng của hai lực làm quay quanh trục A, như hình vẽ:
Quy tắc mômen đối với trục quay A :
F2 (AB ) = P (AG )
Với : AG = 1,8 m.
AB = AG + GB = 1,8 + 1,2 = 3m
( F2.3 = 500.1,8 ( F2 = 300N
Một thanh dài OA = 2m, có khối lượng 4kg, một đầu được gắn vào trần nhà nhờ một bản lề O. Thanh được giữ nằm nghiêng nhờ một sợi dây thẳng đứng buộc ở đầu tự do của thanh như hình. Tính lực căng T của dây nếu trọng tâm cách bản lề O một đoạn thẳng bằng l = 1,2m. Lấy g = 10m/s2.
GIẢI
– Thanh AB chịu tác dụng của hai lực làm quay quanh trục O, như hình vẽ:
Quy tắc mômen đối với trục quay O :
T (OH) = P (OK)
( T (OA.) = P (OG )
Với : OG = 1,2 m.
OA = 2m
( T.2 = 40.1,2 ( T = 24N
Vậy lực căng của sợi dây là 24N.
Thanh đồng chất AB = 2m, có trọng lượng P = 60N, người ta treo các trọng vật P1 = 150N, P2 = 240N lần lượt tại A, B và đặt một giá đỡ tại O để thanh cân bằng. Xác định vị trí điểm O.
GIẢI
Đặt : OB = x ( OA = AB – x = 2 – x
OI = IB – OB = 1
 
Gửi ý kiến