Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Bài tập chuyên đề chia hết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hướng (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:48' 13-01-2013
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người

CHUYÊN ĐỀ CHIA HẾT
ÔN THI HOC SINH GIỎI LỚP 9
1. Phương pháp 1: Sử dụng dấu hiệu chia hết
Ví dụ 1: Tìm các chữ số a, b sao cho ( 45
Ví dụ 2: Biết tổng các chữ số của 1 số là không đổi khi nhân số đó với 5. Chứng minh răng số đó chia hết cho 9.
Ví dụ 3: CMR số ( 81
Bài tập tương tự
Bài 1: Tìm các chữ số x, y sao cho
a. ( 4 và 9
b. ( 17
Bài 2: Cho số N = CMR
a. N ( 4 ( (a + 2b) ( 4
b. N ( 16 ( (a + 2b + 4c + 8d) ( 16 với b chẵn
c. N ( 29 ( (d + 2c + 9b + 27a) ( 29
Bài 3: Tìm tất cả các số có 2 chữ số sao cho mỗi số gấp 2 lần tích các chữ số của số đó.
Bài 4: Viết liên tiếp tất cả các số có 2 chữ số từ 19 đến 80 ta được số A = 192021…7980. Hỏi số A có chia hết cho 1980 không ? Vì sao?
Bài 5: Tổng của 46 số tự nhiên liên tiếp có chia hết cho 46 không? Vì sao?
Bài 6: Chứng tỏ rằng số  là tích của 2 số tự nhiên liên tiếp.
2. Phương pháp 2: Sử dụng tính chất chia hết
* Chú ý: Trong n số nguyên liên tiếp có 1 và chỉ 1 số chia hết cho n.
CMR: Gọi n là số nguyên liên tiếp
m + 1; m + 2; … m + n với m ( Z, n ( N*
Lấy n số nguyên liên tiếp trên chia cho n thì ta được tập hợp số dư là: {0; 1; 2; … n - 1}
* Nếu tồn tại 1 số dư là 0: giả sử m + i = nqi ; i = 
( m + i ( n
* Nếu không tồn tại số dư là 0 ( không có số nguyên nào trong dãy chia hết cho n ( phải có ít nhất 2 số dư trùng nhau.
Giả sử: 
( i - j = n(qi - qj) ( n ( i - j ( n
mà (i - j(< n ( i - j = 0 ( i = j
( m + i = m + j
Vậy trong n số đó có 1 số và chỉ 1 số đó chia hết cho n…
Ví dụ 1: CMR: a. Tích của 2 số nguyên liên tiếp luôn chia hết cho 2
b. Tích của 3 số nguyên liên tiếp chia hết cho 6.
Ví dụ 2: CMR: Tổng lập phương của 3 số nguyên liên tiếp luôn chia hết cho 9.
Ví dụ 3: CMR: n4 - 4n3 - 4n2 +16n ( 3 84 với ( n chẵn, n(4
Bài tập tương tự
Bài 1: CMR: a. n(n + 1) (2n + 1) ( 6
b. n5 - 5n3 + 4n ( 120 Với ( n ( N
Bài 2: CMR: n4 + 6n3 + 11n2 + 6n ( 24 Với ( n ( Z
Bài 3: CMR: Với ( n lẻ thì
n2 + 4n + 3 ( 8
n3 + 3n2 - n - 3 ( 48
n12 - n8 - n4 + 1 ( 512
Bài 4: Với p là số nguyên tố p > 3 CMR : p2 - 1 ( 24
Bài 5: CMR: Trong 1900 số tự nhiên liên tiếp có 1 số có tổng các chữ số chia hết cho 27.
3. Phương pháp 3: xét tập hợp số dư trong phép chia
Ví dụ 1: CMR: Với ( n ( N
Thì A(n) = n(2n + 7) (7n + 7) chia hết cho 6
Ví dụ 2: CMR: Nếu n ( 3 thì A(n) = 32n + 3n + 1 ( 13 Với ( n ( N
Ví dụ 3: Tìm tất cả các số tự nhiên n để 2n - 1 ( 7
Bài tập tương tự
Bài 1: CMR: An = n(n2 + 1)(n2 + 4) ( 5 Với (
 
Gửi ý kiến