Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài soạn tự chọn toán 8 tuần 1,2,3.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Định (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:16' 09-09-2009
Dung lượng: 95.0 KB
Số lượt tải: 49
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 01/ 9/ 2009
 Ngày dạy: 12/ 9/ 2009


Tuần 1, Tiết 1: ÔN Tập nhân đơn thức với đa thức
Nhân đa thức với đa thức
A.Mục tiêu:
- Rèn luyện kỹ năng nhân đơn thức với đa thức
- Rèn luyện kỹ năng nhân đa thức với đa thức
- Củng cố kỹ năng tìm biến
B. Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ, phấn màu
HS: Ôn tập kiến thức về nhân đơn thức với đa thức
C. Các hoạt động dạy học
I. định tổ chức lớp:
II. Kiểm tra bài cũ:( 5`)
Nêu quy tắc và viết công thức tổng quát nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
 Nội dung ghi bảng

- GV cho HS làm bài tập 1:Thưc hiện phép tính:
a)5xy2(-x2y + 2x -4)
b) (-6xy2)(2xy -x2y-1)
c) (-xy2)(10x + xy -x2y3)

- GV gọi 3 HS lên bảng trình bày,HS khác làm bài tập vào vở.

- HS nhận xét
- GV sửa chữa, bổ sung.
- GV cho HS làm bài tập 2:
Tìm x biết .
a)4( 3x - 1) - 2( 5 - 3x) = -12
b)2x( x - 1) - 3( x2 - 4x) + x ( x + 2) = -3
Để tìm được x trong bài tập này ta phải làm như thế nào ?
- HS cả lớp làm bài tập 2 vào vở


- GV cho HS làm bài tập 3: Tìm x :
4(18 - 5x) - 12( 3x - 7) = 15 (2x - 16) -
-6(x + 14)
- GV cho HS tự làm sau đó gọi 1 em lên bảng trình bày.- GV cho HS thực hiện phép tính :
a. (3xy - x2 + y)x2y
b.(4x3 - 5xy+ 2y2)( - xy )
c.(x2 - 2x +5) (x - 5)
GV gọi 3 HS lên bảng trình bày
HS dưới lớp làm bài và nhận xét bài tập của bạn
GV sửa chữa, bổ sung.
- GV cho HS lam bài tập 2: Tìm x biết:
a) (12x - 5)(4x - 1) + (3x - 7)(1 - 16x) = 81
b) 5(2x - 1) + 4(8 -3x) = -5
Y/ c Hs nêu cách làm
GV goi 2HS lên bảng thực hiện

- HS dưới lớp làm bài và nhận xét bài tập của bạn
Bài tập 1: Làm phép nhân:
Giải:
a) 5xy2(-x2y + 2x -4)
= 5xy2.(-x2y ) + 5xy2. 2x - 5xy2. 4
=-x3y3 + 10x2y2 - 20xy2
b) (-6xy2)(2xy -x2y-1)
= -12x2y3 + x3y3 + 6xy2
c) (-xy2)(10x + xy -x2y3)
= -4x2y2 -x2y3 + x3y5
Bài tập 2:Tìm x biết:
Giải:
12x - 4 - 10 + 6x = - 12
18x = 2
x= 1/9
b) x= - 1/4


Bài tập 3: Tìm x:
4(18 - 5x) - 12( 3x - 7) =
15(2x -16) -6(x + 14)
72 - 20x - 36x + 84 = 30x - 240 - 6x - 84
-80x = - 480
x = 6

Bài tập 4:Thực hiện phép tính:
a. (3xy - x2 + y)x2y
= x3y2 - x4y + x2y2
b.(4x3 - 5xy+ 2y2)( - xy )
= - 4x4y + 5x2y2 - 2xy3
c.(x2 - 2x +5) (x - 5)
=(x2 - 2x +5)x - (x2 - 2x +5)5
= x3 - 7x2 + 15x
 
Gửi ý kiến