Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai nghe word A - CAT co dap an

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày gửi: 14h:21' 01-09-2015
Dung lượng: 187.5 KB
Số lượt tải: 840
Số lượt thích: 2 người (Bùi Văn Hưng, nguyễn thị hằng)
Test 1: ( book 1)
Part 2. question 6 – 10 (- P. 20)
Listen to Paul talking to a friend about his family. What does each person do?
For the question 6-10 , write a letter A- H next to each person.
You will hear the conversation twice
EXAMPLE: ANSWER:
0 Sally H
People:
6. Bill ……… 7.David …………
8. Paul’s mother ………… 9. Paul’s father ………10. Paul …………
Jobs:
A. bank clerk B. doctor C. farmer D. shop assistant
E. stopped work F. student G. teacher H. writer
Part 3: question 11 – 15 (- P.21)
Listen to Eric talking to Mary about the weekend. Their friend, Carlos, is coming to visit them. For question 11- 15, tick A,B or C
Ex: What does Carlos hates?
A. shopping B. museums C. football
11. When is the football match?
A. Saturday morning B. Saturday afternoon C. Sunday afternoon
12. When are they going to eat on Saturday evening?
A. at home B. in an Italian restaurant C. in a Chinese restaurant
13. What are they going to do on Sunday morning?
A. go for a drive B. get up late C. go to the cinema
14. Where are they going to have lunch on Sunday?
A. in a café B. in a pub C. at home
15. They can’t go to the cinema on Sunday afternoon because
A. Carlos doesn’t like films B. Eric doesn’t like film C. they don’t have time

Part 4: Question 16- 20 (p.23)
You will hear a telephone conversation. A girl wants to speak to Martin, but he is not there. Listen and complete questions 16- 20. You will hear the conversation twice.
PHONE MESSAGE
To: Martin
From: (16)……………………….
Party at: (17)……………………………………
Time: (18)……………………………………
Please bring: (19)……………………………………
Her phone number: (20)……………………………………
Part 5: Question 21- 25 (p.24)
You will hear some information about a travel agency. Listen and complete question 21-25. You will hear the conversation twice.
South Seas Travel Agency
New phone number: 847 2296
New address: (21) 98………………………. Road
OPPOSITE: (22)……………………….
Opens on: (23)……………………….
Book a holiday for: (24)……………………….
And get a free: (25)……………………….Test 2: (book 1)
Part 2. question 6 – 10 (- P. 40)
Listen to Liz and Michael talking about rooms in a hotel. They are going to paint the rooms. What colours are they going to paint each room?
For the question 6-10 , write a letter A- H next to each room.
You will hear the conversation twice
EXAMPLE: ANSWER:
0 dining room G
ROOMS:
6. television room …… 7. first floor bedrooms …… 8. second floor bedrooms … .
9. office ……… 10. kitchen …………
COLOURS:
A. dark blue B. light blue C. dark green D. light green
E. grey F. red G. white H. light yellow
Part 3: question 11 – 15 (- P.41)
Listen to Sarah talking to her friend, Jane, about a new job. For question 11- 15, tick A,B or C. You will hear the conversation twice.
ex: Sarah’s boss wants a new…….
A. manager B. shop assistant C. secretary
11. Sarah usually starts work at….
A. 6:00 B. 8: 30 C. 9:30
12. In the new job, Jane can earn…
A. $ 160 a week B. $ 180 a week C. $ 210 a week
13. Sarah has lunch….
A. in a café B. in a park C. at home
14. In the new job, Jane can have…
A. 3 weeks’ holiday B. 4 weeks’ holiday C. 5 weeks’ holiday
15. The manager’s name is Mr…..
A. Fawset B. Fawcett C. Fausett
Part 4: Question 16- 20 (p.43)
You will hear a student telephoning a school. Listen and complete questions 16- 20. You will hear the conversation twice.
Notebook
Name of school: International Language School
No_avatar

Cô cho em hỏi có file nghe của bài này không ạ? Nó nằm trong sách nào ạ. Em cảm ơn!

No_avatarf

co file cua bai nay khong a?

No_avatarf

cô ơi cho em hỏi có file nghe của bài k ạ ? e cảm ơn 

No_avatar

Cô ơi có file nghe bài này không ạ.Nếu có thì vào đâu để nghe ạ.Em cảm ơn cô

 

No_avatar

Cô ơi có file nghe bài này không ạ.Nếu có thì vào đâu để nghe ạ.Em cảm ơn cô

  My e.Mail :hanh6xbg@gmail.com. tel 0985 726 577 Tâm

No_avatar

cô ơi, cô cho e file ngh vs đc ko ạ??Em muốn làm lắm nhưng chẳng có file nghe..

 

Avatar

có bạn nào có  giáo án trò chơi dân gian có mục tiêu không cho mình xin với 

No_avatarf

cô ơi cho e xin file nghe được k ạ? e cảm ơn

 
Gửi ý kiến