Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 3. Cấu trúc chương trình

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Lịnh
Ngày gửi: 18h:14' 26-08-2018
Dung lượng: 80.0 KB
Số lượt tải: 167
Số lượt thích: 1 người (Đỗ Thanh Phong)
Tuần: 2 Ngày soạn: 06/08/2018
Tiết: 2 Ngày dạy: 20/08–25/08/2018
CHỦ ĐỀ 2: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
BÀI 3. CẤU TRÚC CHƯƠNG TÌNH
BÀI 4. MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
BÀI 5. KHAI BÁO BIẾN

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Biết cấu trúc của một chương trình đơn giản: cấu trúc chung và các thành phần.
- Biết một số kiểu dữ liệu chuẩn: nguyên, thực, kí tự, lôgic.
- Biết cách khai báo biến.
- Biết khai báo biến đúng.
2. Về kĩ năng
- Nhận biết được thành phần của các chương trình đơn giản.
- Khai báo biến đúng, khai báo kiểu dữ liệu cho phù hợp.
3. Về thái độ
- Nghiêm túc, chủ động tiếp thu kiến thức mới.
4. Năng lực hướng tới
- Ham muốn học một ngôn ngữ lập trình cụ thể để có khả năng giải quyết các bài toán trên máy tính điện tử.
II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Có
3. Tiến trình bài học
3.1. Hoạt động khởi động.
(1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức của chủ đề I và có nhu cầu tìm hiểu các nội dung trong sơ đồ tư duy mà các nhóm đã chuẩn bị trước ở nhà.
(2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Vấn đáp.
(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Thảo luận nhóm.
(4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính.
(5) Kết quả: Học sinh trình bày được các nội dung chính của chủ đề I thông qua sơ đồ logic và mong muốn tìm hiểu các nội dung trong sơ đồ tư duy mà các nhóm đã chuẩn bị trước ở nhà.
Nội dung hoạt động

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động cuả học sinh
Nội dung

(?) Nêu nội dung chính của chủ đề I thông qua sơ đồ logic mà HS hệ thống được?
- Gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, đánh giá, cho điểm.
(?) Các nhóm treo sơ đồ tư duy đã chuẩn bị?
- Nhận xét, cộng điểm cho các nhóm làm tốt và dẫn dắt vào bài.
- Nêu các nội dung chính của chủ đề I thông qua sơ đồ logic.
- Nhận xét, bổ sung.

-Lắng nghe, quan sát và ghi nhớ.
- Treo kết quả.

- Lắng nghe, ghi nhớ.
CHỦ ĐỀ I
- Ngôn ngữ lập trình.
- Lập trình.
- Chương trình dịch: Thông dịch, biên dịch.
- Các thành phần cơ bản của NNLT.
- Các khái niệm: Tên, hằng và biến, chú thích.

3.2. Hình thành kiến thức
3.2.1. I. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
(1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu cấu trúc chung và các thành phần của một chương trình.
(2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát hiện, vấn đáp.
(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân.
(4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính.
(5) Kết quả: Học sinh biết được các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình cấu trúc chung và các thành phần của một chương trình.
Nội dung hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động cuả học sinh
Nội dung

- Lấy một sơ đồ đúng treo lên và (?) Cấu trúc chung chương trình gồm mấy phần? kể tên?
- Gọi Hs khác nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, chốt nội dung.
(?) Phần nào có thể có hoặc không?
- Nhận xét, chốt nội dung.
- Tóm tắt nội dung phần 1 và dẫn dắt vào phần 2.
- Sử dụng sơ đồ tư duy và (?) Chương trình có các thành phần nào?
- Nhận xét, chốt nội dung.
(?) Có thể có các khai báo nào?
- Nhận xét, chốt nội dung.
(?) Cú pháp khai báo tên chương trình?
- Nhận xét, chốt nội dung và lưu ý phần này có thể có hoặc không.
- Cho ví dụ minh họa.

- Dựa vào sơ đồ giới thiệu chi tiết về cú pháp khai báo thư viện trong Pascal, minh họa thực tế.

(?) Dựa vào ví dụ SGK và cho biết cú pháp khai báo hằng?
- Nhận xét, chốt nội dung.
(?) Ý nghĩa từng thành phần trong cú pháp?
- Nhận xét, chốt nội dung
No_avatar

xin cam on

 

Avatar

hy vong moi nguoi cho them y kien

No_avatar

giáo án soạn rất kĩ lưỡng, ti my

rất thích hợp 

 

No_avatar

hy vọng Linh sẽ tiếp tục chia sẻ 

 

 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác