Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

96- CV VE VIEC thi giai Toan va  Olympic TA qua internet cap tinh nam 2013 (28.01.13)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hà
Ngày gửi: 05h:11' 09-02-2013
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH SƠN LA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 96/SGDĐT-GDTrH
V/v tổ chức cuộc thi giải Toán và Olimpic tiếng Anh qua internet cấp tỉnh năm học 2012 - 2013
 Sơn La, ngày 29 tháng 01 năm 2013


Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;
- Các trường trung học phổ thông;
- Các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện.

Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải Toán qua internet dành cho học sinh phổ thông ban hành theo Quyết định số 4083/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2012 và Thể lệ cuộc thi Olimpic tiếng Anh qua internet dành cho học sinh phổ thông ban hành theo Quyết định số 4480/QĐ-BGDĐT ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 7141/BGDĐT-GDTrH ngày 25/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2012 - 2013; Công văn số 8328/BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức vòng thi giải Toán cấp trường, huyện, tỉnh qua internet; Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai cuộc thi Olimpic tiếng Anh và giải Toán qua internet cấp tỉnh năm học 2012 - 2013 dành cho học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11 như sau:
I. Những vấn đề chung
1. Đối tượng dự thi
- Là học sinh đang học lớp 5, lớp 9 và lớp 11 tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông trong tỉnh đã tham gia vòng thi cấp trường, cấp huyện/thành phố và được phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, các trường trung học phổ thông lập danh sách gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu tại Công văn số 1107/SGDĐT-GDTrH ngày 11/12/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi giải Toán và Olimpic tiếng Anh qua internet cấp trường, huyện. Các học sinh này phải tiếp tục tham gia các vòng tự luyện cho đến vòng 25 đối với môn tiếng Anh, vòng 17 đối với môn Toán (do lần đầu tiên tổ chức cuộc thi này, các phòng giáo dục và đào tạo và các trường trung học phổ thông có thể cử tất cả các thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi cấp tỉnh, không giới hạn số lượng).
- Học sinh dự thi cấp tỉnh phải có thẻ học sinh, dán ảnh và chứng nhận của đơn vị cử học sinh đi thi.
3. Thời gian, địa điểm
a) Thời gian thi:
- Olimpic tiếng Anh qua internet:
+ Hội đồng thi làm việc từ 14h00 ngày 01/3/2013.
+ Khai mạc: 16h00 ngày 01/3/2013.
+ Thi chính thức ngày 02/3/2013: Lớp 5, lớp 11 thi từ 8h30 - 9h00; lớp 9 thi từ 9h30 - 10h00.
+ Trong trường hợp phải thi lại do sự cố, sẽ tổ chức thi dự phòng như sau: Lớp 5, lớp 11: 14h30 - 15h00; lớp 9: 15h30 - 16h00; hoặc thi vào các khung giờ tương tự trong ngày 03/3/2013.
- Giải Toán qua internet:
+ Hội đồng thi làm việc từ 14h00 ngày 22/4/2013.
+ Khai mạc: 16h00 ngày 22/4/2013.
+ Thi chính thức ngày 23/4/2013: Lớp 5 thi từ 7h15 - 9h15; lớp 9 thi từ 13h15 - 15h15; lớp 11 thi từ 15h30 - 17h30.
b) Địa điểm: Tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Sơn La.
4. Cơ sở vật chất
- Trường Trung học phổ thông Chuyên Sơn La chuẩn bị cơ sở vật chất đủ cho tất cả thí sinh của các đội tuyển dự thi. Chú ý các điều kiện sau đây:
+ Đảm bảo mỗi thí sinh được dự thi trên một máy tính/lượt. Máy tính đã cài trình duyệt Mozilla Firefox hoặc Google Chrome và phần mềm Adobe Flash Player cập nhật bản mới nhất.
+ Có máy tính dự phòng để đổi máy cho thí sinh khi gặp sự cố.
+ Đường truyền internet đảm bảo tốc độ.
+ Dự phòng nguồn điện.
- Để cuộc thi tiến hành thuận lợi, Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các thí sinh tham gia dự thi sử dụng máy tính xách tay cá nhân (đăng ký với đơn vị cử thí sinh tham gia nếu sử dụng máy tính xách tay cá nhân để Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động trong qua trình chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi).
5. Kinh phí: Kinh phí tổ chức cuộc thi được sử
 
Gửi ý kiến