Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

88 Năm một chặng đường vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: trương Tân Hiệp A5
Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:20' 12-03-2019
Dung lượng: 91.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
 88 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
(Tài liệu sinh hoạt kỉ niệm 88 năm
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019)

TRƯỜNG TH&THCS


THỊ TRẤN TÂN HIỆP 1
========(((

 1/ Sự ra đời của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Phú diễn ra tại Sài Gòn từ ngày 20 đến 26.3.1931 đã dành một thời gian quan trọng để bàn về công tác thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ: cần kíp tổ chức ra Thanh niên Cộng sản Đoàn; các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các cấp ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.
Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 (họp từ ngày 22 - 25/3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.
Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên:
1/– Từ 1931 đến 1937: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. 2/– Từ 1937 đến 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương. 3/– Từ 1939 đến 1941: Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương. 4/– Từ 1941 đến 1955: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Đông Dương.   
* Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết:    + Ở Miền bắc:      5/  – Từ 1955 đến 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.       6/ – Từ 1970 đến 1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.
  + Ở Miền nam:      – Từ 1955 đến 1961: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.       – Từ 1962 đến 1973: Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Miền  Nam.       – Từ 1973 đến 1976: Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ  Chí Minh.
* Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng:       7/ – Từ 1976 đến 1977: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.       8/– Từ 1977 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 2/ Chặng đường 88 năm xây dựng và trưởng thành
Ngay sau khi thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô - Viết Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.
Tháng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đã định ra đường lối chuyển hướng nhiệm vụ từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh công khai hợp pháp và nửa hợp pháp. Đoàn thanh niên Dân chủ Đông Dương tiếp nối truyền thống của Đoàn TNCS Đông Dương, tích cực vận động thanh niên đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phản động tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ, trong tình hình mới, tổ chức Đoàn phải chuyển vào hoạt động bí mật và xây dựng tổ chức chặt chẽ với tên mới là Đoàn thanh niên phản đế Đông Dương.
Mùa xuân năm 1941, Bác Hồ trở về nước cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5/1941, Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương VIII tại Pắc Bó (Cao Bằng). Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII, Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam ra đời tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của các tổ chức thanh niên trước đó do Đảng, Bác Hồ tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, Đoàn thanh niên Cứu quốc và tuổi trẻ cả nước đã xung kích cùng toàn Đảng,
 
Gửi ý kiến