Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tiết 53, 54 ôn tập học kỳ I Số học 6 CHUẨN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày gửi: 22h:20' 07-12-2010
Dung lượng: 115.0 KB
Số lượt tải: 1162
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn 3/12/2010. Ngày dạy
Tuần 18, Tiết 53 : ÔN TẬP HỌC KÌ I
A .Mục tiêu :
Ôn tập các kiến thức căn bản về tập hợp , mối quan hệ giữa các tập N , N*, Z , số và chữ số. Thứ tự trong N, trong Z, số liền trước, liền sau . Biểu diễn một số trên trục số .
Ôn tập về tính chất chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9, Số nguyên tố, hợp số , các ước chung , bội chung, ƯCLN, BCNN .
Rèn luyện kỹ năng so sánh các số nguyên, biểu diễn các số trên trục số, tìm các số trong một tổng chia hết cho 2 , cho 3, cho 5, cho 9 , tìm ƯCLN, BCNN của 2 hay nhiều số.
Rèn luyện khả năng hệ thống hóa và vận dụng vào bài toán thực tế cho hs .
B .Chuẩn bị :
GV: Giáo án bài ôn tập
HS: xem lại các kiến thức có liên quan như mục tiêu .
C .Hoạt động dạy và học :
I .Ổn định tổ chức : 6B : 6C:
II. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ học.
III . Dạy bài mới :ÔN TẬP HỌC KÌ I

HOẠT ĐỘNG CỦA GV& HS
GHI BẢNG


GV.Cách viết tập hợp thường dùng ? Kí hiệu ?
HS :Diễn đạt cách viết , dạng kí hiệu .

GV : Tìm ví dụ ?
Mỗi phần tử của tập hợp được ngăn cách như thế nào ?
GV : Một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử ?
Củng cố khái niệm tập con .
GV : Khi nào tập hợp A được gọi là con của tập hợp B ?
GV: Xác định tập con ở ví dụ bên ? Tại sao ?
GV : Thế nào là hai tập hợp bằng nhau ?
Chú ý tìm phản ví dụ .


G/V : Giao của hai tập hợp là gì ? Cho ví dụ ?

Củng cố các tập số đã học và mối quan hệ giữa chúng .
G/V : Thế nào là N, tập N*, tập Z ? biểu diễn các tập hợp đó ?
G/V : Xác định mối quan hệ giữa chúng ?
Bài cho HS khá : Tìm n N
n+5  n +2

Củng cố dấu hiệu chia hết dựa theo bài tập
như phần ví dụ bên .
G/V : Lưu ý giải thích tại sao .


G/V : Củng cố cách tìm số nguyên tố hợp số dựa vào tính chất chia hết của tổng và các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9 .


Bài 213/SBT-17:Cĩ 133 , 80 bút, 170 tập giáy chia đều vào các phần thưởng, thừa 13 vở, 8 bút, 2 giấy. Tìm số phần thưởng?
Bài 216/SBT. H đọc đề, ghi tóm tắt, nêu hướng giải quyết, sau đo một em lên bảng làm.
IV . Hướng dẫn học ở nhà :
Ôn tập lại các kiến thức đã ôn .
Làm các bài tập
I . Ôn tập chung về tập hợp :
a. Cách viết tập hợp, kí hiệu :
Vd : Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 4
A = {0;1;2;3}
b. Số phần tử của tập hợp :
Vd : Tập hợp các số tự nhiên x sao cho : x + 5 = 3 .
c. Tập hợp con :
Ví dụ : A = .
B = .
Suy ra : AB.
Cho tập hợp M = {3,7}
Ta có các cách viết:
{7}( M ; 7( M
d. Giao của hai tập hợp :
Vd : A = , B = .
AB = .
II . Tập N ; tập Z :
a. Khái niệm về tập N, tập Z .
N = .
N* = .
Z = .
b. Thứ tự trong tập hợp N, trong Z


III .Ôn tập về tính chất chia hết ,dấu
hiệu chia hết, số nguyên tố và hợp số :
Ví dụ 1 : Điền chữ số vào dấu * để :
a) 1*5* chia hết cho 5 và 9 ?
b) *46* chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 .
Ví dụ 2 : Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ? Giải thích ?
a) 717 = a
b) 6. 5 + 9. 31 = b .
 
Gửi ý kiến