Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

50 câu trắc nghiệm ôn tập HK I Toán 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Mạnh Thắng
Ngày gửi: 11h:14' 08-12-2008
Dung lượng: 91.5 KB
Số lượt tải: 1187
Số lượt thích: 0 người
50 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập học kì i
môn toán 6
Câu 1: Đoạn thẳng AB là :
Đường thẳng chỉ có hai điểm A và B;
Hình gồm hai điểm A và B;
Hình gồm những điểm nằm giữa hai điểm A và B;
Hình gồm hai điểm A, B và những điểm nằm giữa hai điểm A và B.
Câu 2: Tập hợp M = { x N*/ x 4} gồm các phần tử:
A, 0; 1 ; 2 ; 3 ; 4 C, 1; 2; 3; 4.
B, 0; 1; 2; 3 D, 1; 2; 3.
Câu 3: Cách gọi tên đường thẳng ở hình vẽ bên là:
A, Đường thẳng M C, Đường thẳng N 
B, Đường thẳng mn D, Đường thẳng MN
Câu 4: Số 3345 là số:
A, Chia hết cho 9 mà không chia hết cho 3;
B, Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9;
C, Chia hết cho cả 3 và 9;
D, Không chia hết cho cả 3 và 9.
Câu 5: Giá trị của lũy thừa 23 là:
A, 3 B, 2 C, 6 D, 8.
Câu 6: Cho H = { 3; 5; 7; 9}; K = { 3; 7; 9}thì:
A, H K B, H K C, K H D, K H.
Câu 7: Cho biết 7142 – 3467 = M. Giá trị cuả 3467 + M là:
A, 7142 B, 3675 C, 3467 D, Cả A, B, C đều sai.
Câu 8: Cho hình vẽ bên, hai tia Ox và Ax là hai tia:

A. Trùng nhau; C. Đối nhau;
B. Chung gốc; D. Phân biệt.
Câu 9: Số dư trong phép chia số 326 751 cho 2 và cho 5 là:
A. 1; B. 2; C; 3; D. 4. Câu 10: Tìm x ( x N) biết ( x – 29). 59 = 0
A. x = 59; B. x = 0; C. x = 29; D. x = 30.
Câu 11: 43 . 44 viết được dưới dạng một lũy thừa là:
A. 412; B. 47; C. 87; D. 812.
Câu 12: Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng. Nếu MP + NP = MN thì:
Điểm M nằm giữa hai điểm N, P;
Điểm N nằm giữa hai điểm M, P;
Điểm P nằm giữa hai điểm M, N;
D.Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
Câu 13: Tính 24 + 15 được kết quả là:
A. 23; B. 95; C. 31; D. 30.
Câu 14: Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc như sau:
Nhân và chia Cộng và trừ Lũy thừa;
Lũy thừa
 
Gửi ý kiến