Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

3 đề kiểm tra Học Kỳ II Môn Anh lớp 10 và đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổng hợp từ tailieu.vn
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:22' 20-04-2013
Dung lượng: 112.5 KB
Số lượt tải: 2914
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 THAM KHẢO
ĐỀ 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 10
Thời gian: 45 phútMã đề 485

Bôi đen mỗi chữ cái A, B, C hay D để lựa chọn đáp án đúng nhất
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D


21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Câu 1: Mike’s aunt gave him _________guitar for his brithday.
A. a B. no article C. the D. an
Câu 2: The Statue of Liberty in New York shows the _________between the French and Americans.
A. friendship B. friends C. friendness D. friendships
Câu 3: He _________ leave tomorrow morning . That’s his plan .
Câu 4: If I_________that you were here , I would have come at once .
A. know B. had known C. known D. knew
Câu 5: I’m interested _________ English .
A. on B. of C. in D. at
Câu 6: I saw _________accident this morning _________car crashed into _________ tree .
A. the – A- a B. a - the - the C. an- A - a D. the-the-the
Câu 7: He was _________ of sleeping in the old house .
A. anxious B. troubled C. afraid D. worried
Hoàn tất đoạn văn sau bằng cách chọn A, B, C hay D để điền vào mỗi ô tróng, từ câu 8 đến câu 13
The Statue of Liberty was a (8) _________ from the people of France to the United States. The statue was made(9) _________ a French sculptor named Frederic Augusta Bartholdi. The inner support system was designed by Gustave Eiffel, the same man (10) _________ made the famous Eiffel Tower in Paris.
Liberty, of course, (11) _________ freedom, and the Statue of Liberty was given to the United States to celebrate the one-hundredth anniversary of U.S independence from England. The statue was built in (12) _________ ,taken apart piece by piece, and then rebuilt in the United States. It was opened to the (13) _________ on October 28, 1886.
Câu 8: A. gift B. portrait C. symbol D. woman
Câu 9: A. by B. of C. from D. in
Câu 10: A. which B. where C. who D. whom
Câu 11: A. be B. means C. show D. point out
Câu 12: A. Germany B. England C. the Unites States D. France
Câu 13: A. public
 
Gửi ý kiến