Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 26; 27 lịch sử Việt Nam

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Anh
Ngày gửi: 23h:01' 10-04-2010
Dung lượng: 66.5 KB
Số lượt tải: 364
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 09/04/2010
Ngày dạy:

Bài 26
đất nước trên đường đổi mới đi lên
chủ nghĩa xã hội (1986- 2000)
(Tiết 45+ 46)
I.mục tiêu
1. Kiến thức
-Nêu được sự tất yếu phải đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội.
-Nêu được nội dung đường lối đổi mới của Đảng
-Nêu được thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước trong 15 năm (1986- 2000)
2. Thái độ
-Bồi dưỡng lòng yêu nước gắn với chủ nghĩa xã hội, hiểu được tinh thần đổi mới của Đảng và nhà nước về đổi mới.
3. Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng phán đoán, tư duy tổng hợp và kỹ năng nhận xét.
- Rèn luyện kỹ năng liên hệ thực tế.

II. Thiết bị dạy học
- Sách giáo khoa Lịch sử 12, thiết bị truyền thống.

III. Tiến trình dạy học
1. định lớp. Kiểm tra sĩ số: -12A……………………………………
-12B…………………………………… -12C……………………………………
-12D…………………………………… -12E……………………………………
2. Kiểm tra bài cũ
-Đất nước ta chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 có những thuận lợi và khó khăn gì?

3. Giới thiệu bài mới
Từ 1986 Việt Nam chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Từ 1986- 2000 sau 15 năm đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành tựu và vấp phải những hạn chế, khó khăn gì? Chúng ta cùng tìm hiểu bài 26 để trả lời những nội dung trên.
4. Tổ chức các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy trò
Nội dung kiến thức cần đạt

GV: Em hãy nêu hoàn cảnh, yêu cầu của công cuộc đổi mới?

HS theo dõi SGK và tóm tắt, trả lời câu hỏi.

GV nhận định, chốt ý.
I . Đường lối đổi mới đất nước của đảng
1. Hoàn cảnh lịch sử mới.
- Sau 10 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa 1976- 1985 ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể, song cũng gặp không ít khó khăn, yếu kém do sai lầm khuyết điểm gây nên, dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng.
( Yêu cầu phải đổi mới được đặt ra nhằm khắc phục những sai lầm yếu kém và đưa đất nước vươn lên giàu mạnh.
- Tình hình thế giới có sự thay đổi, chủ nghĩa xã hội đang lâm vào khủng hoảng toàn diện và trầm trọng. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật tác động mạnh đến các quốc gia dân tộc trên thế giới( Yêu cầu phải đổi mới.

GV yêu cầu HS theo dõi SGK phần 2 và tóm tắt những nội dung chính sau:

Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra trong lần ĐH nào? Nội dung đổi mới?


HS theo dõi SGK và tóm tắt, trả lời câu hỏi.

GV nhận định, chốt ý.
2. Đường lối đổi mới của Đảng
- Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI (12- 1986).
- Nội dung đường lối đổi mới:
+ Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả, bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp phù hợp.
+Đổi mới phải toàn
 
Gửi ý kiến