Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

24 MÃ ĐỀ THI THPT 2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Quang Huy
Ngày gửi: 11h:56' 09-07-2019
Dung lượng: 63.9 MB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
 301  
Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề
 


 304Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 304


Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 305

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 306Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 306Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 306

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 307Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 307Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 307


 Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 308Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 308Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 308Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 308

 Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 309


Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 310Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 310Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 310

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 311Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 311Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 311

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 312Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 312Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 312

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 313Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 313Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 313

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 314Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 314Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 314
Mã đề thi 315   


Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 316Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 316Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 316


Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 317Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề
317Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 317

Đáp án mã đề 318 môn Sử năm 2019 thi THPT Quốc Gia
Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án chính xác của Bộ GD xem phía dưới.
Câu 11: Trong phòng trào cách mạng 1930 – 1931, Xô viết Nghệ Tĩnh đã
A. thực hiện cải cách giáo dục
B. xóa bỏ các tệ nạn xã hội
C. xây dựng các hệ thống trường học các cấp
D. đề ra Đề cương văn hóa Việt Nam
Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 319

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 318Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 318Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 318

D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn


Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 321Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 321Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 321

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sử mã đề 323
Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án chính xác của thầy cô giáo xem phía dưới.
Câu 2: Trong Chính sách kinh tế mới ở nước Nga Xô viết (1921), Nhà nước
A. tập trung khôi phục công nghiệp nặng
B. chỉ nắm ngành giao thông
C. chỉ nắm ngành ngân hàng
D. không thu thuế lương thựcĐề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 323Đề thi và đáp án môn Lịch
 
Gửi ý kiến