Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

118 CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM HINH HỌC 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Long
Ngày gửi: 11h:46' 27-11-2016
Dung lượng: 826.5 KB
Số lượt tải: 1039
Số lượt thích: 3 người (Hoàng Thị Hương, To Thi Thu Hoa, nguyễn xa phia)
CHƯƠNG I. VECTƠ
Cho các điểm A, B, C, D phân biệt. Hỏi có bao nhiêu vectơ (khác tạo bởi hai trong bốn điểm đó?
A. 4 B. 8 C. 12 D. 16
Hãy điền vào chỗ trống để được một khẳng định đúng:
A. Vectơ – không là vectơ((((((((((((((((((((((((
B. Vectơ là đoạn thẳng ((((((nghĩa là một trong hai mút của đoạn thẳng đó đã chỉ rõ ((((((((
C. Hai vectơ cùng phương là hai vectơ(((((((((((((((((((((
D. Hai vectơ cùng phương thì chúng có thể(((((((((((((((((((
E. Hai vectơ và gọi là bằng nhau nếu chúng ((((((((((((((((
Cho (ABC cân tại A. Câu nào sau đây sai?
A. AB = AC B.
C. D. không cùng phương.
Cho hình thoi ABCD có độ dài cạnh bằng a. Câu nào sau đây sai?
A. B.
C. D. ngược hướng.
Cho đoạn thẳng AB có trung điểm I. Hãi điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng.
A. là hai vectơ (((((((((((((((
B. là hai vectơ (((((((((((((((
C. Độ dài mỗi vectơ (((((thì bằng nửa độ dài đoạn thẳng(((((
D. là hai vectơ (((((((((((((((
Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác thì cùng phương.
B. Hai vectơ cùng hướng với một vectơ thứ ba khác thì cùng hướng.
C. Ba vectơ khác và đôi một cùng phương thì có ít nhất hai vectơ cùng phương.
D. Điều kiện càc và đủ để là
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. là điều kiện đủ để
B. cùng hướng là điều kiện đủ để
C. là điều kiễn đủ để cùng phương
D. cùng phương là điều kiện đủ để
Gọi C là trung điểm của đoạn AB. Khẳng định nào sau đây sai?
A. vàcùng hướng. B.
C. D. vàngược hướng và có độ dài bằng nhau.
Điều kiện nào trong các điều kiện sau là điều kiện cần và đủ để hai vectơ đối nhau ?
A. Hai vectơ vàchung gốc và có hướng ngược nhau.
B. Hai vectơ vàcó độ dài bằng nhau, chung gốc và ngược hướng.
C. Hai vectơ vàcó độ dài bằng nhau và ngược hướng.
D. Hai vectơ vàcó độ dài bằng nhau, cùng phương và cùng điểm cuối.
Cho hình bình hành ABCD tâm O. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai ?
A. B. C. D.
Cho hình vuông ABCD. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng ?
A. B. C. D.
Điều kiện nào là điều kiện cần và đủ để
A. ABCD là hình bình hành B. ABDC là hình bình hành
C. AD và BC có cùng trung điểm D. AB = CD và AB // CD.
Cho (ABC, có thể xác định được bao nhiêu vectơ (khác có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh A, B, C?
A. 3 B. 6 C. 4 D. 9
Cho và một điểm C, có bao nhiêu điểm D thỏa mãn
A. 1 B. 2 C. 0 D. Vô số
Cho (khác và một điểm C, có bao nhiêu điểm D thỏa mãn
A. 0 B. 1 C. 2 D. Vô số.
Điều kiện cần và đủ để I là trung điểm của đoạn AB là:
A. IA = IB B. C. D.
Cho (ABC đều có cạnh a. Độ dài của tổng hai vectơ vàbằng bao nhiêu?
A. 2a B. a C. a D.
Gọi O là tâm hình vuông ABCD. Vectơ nào trong các vectơ dưới đây bằng
A. B. C. D.
Cho (ABC vuông cân có AB = AC = a. Độ dài của tổng hai vectơ vàlà:
A.
 
Gửi ý kiến