Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tin học 7. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

Thumbnail

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu...

Ngày gửi: 2020-07-09 20:17:40

Thumbnail

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu...

Ngày gửi: 2020-04-23 15:17:23

Thumbnail

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu...

Ngày gửi: 2020-02-03 04:41:54

Thumbnail

Giáo án tổng hợp( chủ đề 7) -...

Ngày gửi: 2019-08-15 20:14:41

Thumbnail

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu...

Ngày gửi: 2019-06-22 22:54:18

Thumbnail

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu...

Ngày gửi: 2019-03-14 21:47:17

Thumbnail

sắp xếp và lọc dữ liệu - Đoàn...

Ngày gửi: 2018-02-27 09:46:43

Thumbnail

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu...

Ngày gửi: 2017-03-14 19:40:16

Thumbnail

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu...

Ngày gửi: 2017-02-28 11:17:41

Thumbnail

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu...

Ngày gửi: 2017-02-18 07:57:43

Thumbnail

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu...

Ngày gửi: 2016-05-07 15:15:41

Thumbnail

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu...

Ngày gửi: 2016-03-07 00:59:06

Thumbnail

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu...

Ngày gửi: 2016-02-27 07:24:06

Thumbnail

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu...

Ngày gửi: 2016-02-25 08:12:06

Thumbnail

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu...

Ngày gửi: 2016-01-18 09:32:55

Thumbnail

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu...

Ngày gửi: 2015-07-12 09:45:51

Thumbnail

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu...

Ngày gửi: 2015-03-05 22:03:10

Thumbnail

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu...

Ngày gửi: 2015-01-27 23:47:41

Thumbnail

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu...

Ngày gửi: 2015-01-25 07:36:15

Thumbnail

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu...

Ngày gửi: 2015-01-25 07:35:52