Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tin học 7. Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2022-01-26 17:20:56

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2021-11-05 20:04:32

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2020-12-25 07:30:41

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2020-10-26 10:01:54

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2020-10-21 07:20:13

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2018-11-12 09:30:14

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2018-09-26 20:57:25

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2018-01-25 11:30:03

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2017-09-06 14:02:20

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2017-02-07 01:11:45

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2017-02-07 01:11:34

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2016-12-02 19:17:30

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2016-09-17 16:30:01

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2016-09-07 16:47:12

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2016-04-05 19:51:19

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2016-01-22 15:59:05

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2016-01-13 12:19:09

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2016-01-13 12:18:47

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2016-01-11 22:04:03

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2015-09-29 07:35:30

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2015-09-29 07:31:49

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2015-09-22 09:38:59

Thumbnail

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2015-09-22 07:54:48

Thumbnail

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2015-09-22 07:54:30

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2015-03-31 08:02:38

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2015-03-13 08:37:53

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2014-11-12 21:03:02

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2014-11-06 09:10:57

Word-logo-small

Tuần 3 - Tiết 5, 6 - Tin 7 - ...

Ngày gửi: 2014-09-03 21:35:51

Word-logo-small

TIN HOC 7 TUAN 3 - Nông Văn Vững

Ngày gửi: 2014-09-02 19:52:58

Slide0

bai 2 chon cac doi tuong - Ha...

Ngày gửi: 2010-10-22 22:28:18