Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tin học 7. Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

Word-logo-small

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2017-09-24 22:22:52

Word-logo-small

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2017-09-24 22:22:37

Word-logo-small

Luyện gõ phím nhanh bằng Typi...

Ngày gửi: 2017-09-07 21:35:20

Word-logo-small

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2017-02-13 09:21:19

Word-logo-small

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2017-02-13 09:21:07

Word-logo-small

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2017-02-13 09:20:51

Word-logo-small

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2017-02-13 09:20:37

Word-logo-small

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2016-01-30 07:38:42

Word-logo-small

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2015-09-29 07:36:32

Word-logo-small

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2015-09-29 07:36:08

Word-logo-small

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2015-09-29 07:33:06

Thumbnail

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2015-09-28 08:25:47

Thumbnail

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2015-09-28 08:25:17

Thumbnail

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2015-09-22 07:56:06

Thumbnail

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2015-09-22 07:55:49

Word-logo-small

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2014-11-12 21:04:51

Word-logo-small

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím...

Ngày gửi: 2014-11-06 09:12:11

Word-logo-small

Tuần 7 - Tiết 13 - Tin 7 - Ng...

Ngày gửi: 2014-09-30 18:01:02

Word-logo-small

Tuần 6 - Tiết 12 - Tin 7 - Ng...

Ngày gửi: 2014-09-30 18:00:21

Word-logo-small

Tuần 6 - Tiết 11 - Tin 7 - Ng...

Ngày gửi: 2014-09-30 17:59:45

Word-logo-small

Tuần 5 - Tiết 10 - Tin 7 - Ng...

Ngày gửi: 2014-09-30 17:59:06

Word-logo-small

TIN HOC 7 TUAN 7 - Nông Văn Vững

Ngày gửi: 2014-09-29 11:18:01

Word-logo-small

giao an tin 7 tuan 7 - Hà Văn...

Ngày gửi: 2014-09-28 16:36:09

Word-logo-small

TIN HOC 7 TUAN 6 - Nông Văn Vững

Ngày gửi: 2014-09-22 19:00:33

Word-logo-small

giao an tin 7 tuan 6 - Hà Văn...

Ngày gửi: 2014-09-21 11:38:01

Word-logo-small

TIN HOC 7 TUAN 5 - Nông Văn Vững

Ngày gửi: 2014-09-17 07:12:05

Word-logo-small

giao an tin 7 tuan 5 - Hà Văn...

Ngày gửi: 2014-09-15 05:51:53