Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Giáo án

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tư liệu tham khảo > (10204 bài)

Word-logo-small

PPCT môn Tin học theo CV1113 ...

Ngày gửi: 2020-04-19 20:46:27

Word-logo-small

VAI THAY ĐOI VỀ THÔNG TƯ 30/2020

Ngày gửi: 2020-03-19 19:54:42

Word-logo-small

bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8

Ngày gửi: 2020-02-20 19:58:09

Word-logo-small

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SMART E-LEA...

Ngày gửi: 2020-02-18 10:39:53

Word-logo-small

báo cáo phòng bộ môn tin học ...

Ngày gửi: 2020-01-29 17:13:24

Word-logo-small

báo cáo phòng bộ môn tin học ...

Ngày gửi: 2020-01-29 17:13:01

Word-logo-small

báo cáo phòng bộ môn tin học ...

Ngày gửi: 2020-01-29 17:12:41

Word-logo-small

báo cáo phòng bộ môn tin học ...

Ngày gửi: 2020-01-29 17:12:04

Word-logo-small

kế hoạch phòng bộ môn tin học...

Ngày gửi: 2020-01-29 17:11:18

Word-logo-small

kế hoạch phòng bộ môn tin học...

Ngày gửi: 2020-01-29 17:10:55

Word-logo-small

kế hoạch phòng bộ môn tin học...

Ngày gửi: 2020-01-29 17:10:33

Word-logo-small

kế hoạch phòng bộ môn tin học...

Ngày gửi: 2020-01-29 17:10:08

Word-logo-small

kế hoạch phòng bộ môn tin học

Ngày gửi: 2020-01-29 17:09:19

Word-logo-small

NGHI ĐINH 100 VỀ GIAO THÔNG T...

Ngày gửi: 2020-01-09 19:19:13

Word-logo-small

Tin học 6. Chủ đề 12 Định dạn...

Ngày gửi: 2020-01-02 08:18:56

Word-logo-small

LUAT CONG CHUC MOI

Ngày gửi: 2019-12-23 20:09:54

Word-logo-small

LUAT LAO ĐONG MOI

Ngày gửi: 2019-12-23 20:08:01

Word-logo-small

Mo dun 14 THCS

Ngày gửi: 2019-10-17 22:59:34

Word-logo-small

Kế hoạch dạy học Tin học 8 nă...

Ngày gửi: 2019-10-16 20:13:15

Word-logo-small

bien ban

Ngày gửi: 2019-09-20 14:05:28

Word-logo-small

tham khao

Ngày gửi: 2019-09-20 14:01:10

Word-logo-small

PPCT tin học THCS 2019 - 2020

Ngày gửi: 2019-08-29 12:43:20

Xls-small

TIEN ICH THEO DOI HS

Ngày gửi: 2019-08-26 20:34:48

Word-logo-small

Phân phối chương trình Tin họ...

Ngày gửi: 2019-08-19 23:16:02

Word-logo-small

Danh mục các văn bản có hiệu lực

Ngày gửi: 2019-08-16 20:09:32

Word-logo-small

Cách kết nối camera điện thoạ...

Ngày gửi: 2019-08-12 21:43:52

Word-logo-small

Thu hoạch BDTX

Ngày gửi: 2019-07-26 11:27:55

Word-logo-small

BDTX modul 1- 8

Ngày gửi: 2019-07-26 11:27:15

Word-logo-small

KHUNG THƠI GIAN 2019-2020

Ngày gửi: 2019-07-20 19:22:55

Pdf-small

Công văn 141

Ngày gửi: 2019-07-17 21:42:08

Pdf-small

Công văn 555 GD

Ngày gửi: 2019-07-17 21:41:46

Word-logo-small

LUẬT GIÁO DỤC 2019, ÁP DỤNG 1...

Ngày gửi: 2019-07-05 20:25:58

Word-logo-small

Tổng hợp 32 chính sách có hiệ...

Ngày gửi: 2019-07-01 12:34:42

Word-logo-small

bai giai phuong trinh bac 2 b...

Ngày gửi: 2019-06-29 18:33:23

Xls-small

CAC KHOAN TRO CAP TANG THEO L...

Ngày gửi: 2019-06-28 11:46:11

Word-logo-small

Kế hoạch sử dụng Phòng Tin học

Ngày gửi: 2019-06-04 20:39:08