Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Toán học 5 >


Giáo án cả năm (30 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Pdf

 • Giáo án học kì 1 (15 bài)
 • Pdf
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Giáo án học kì 2 (16 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Giáo án tổng hợp (93 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập: Khái niệm về phân số (41 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số (14 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập: So sánh hai phân số (9 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) (7 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Phân số thập phân (11 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số (8 bài)
 • Thumbnail
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số (5 bài)
 • Thumbnail
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Hỗn số (8 bài)
 • Thumbnail
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Hỗn số (tiếp theo) (6 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập về giải toán (12 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (10 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) (6 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài (10 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng (2 bài)
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Đề - ca - mét vuông. Héc - tô - mét vuông (3 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Mi - li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Héc - ta (6 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Khái niệm số thập phân (7 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Khái niệm số thập phân (tiếp theo) (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Số thập phân bằng nhau (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • So sánh hai số thập phân (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân (6 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Cộng hai số thập phân (12 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tổng nhiều số thập phân (3 bài)
 • Pdf
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Trừ hai số thập phân (5 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Nhân một số thập phân với một số tự nhiên (5 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,… (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Nhân một số thập phân với một số thập phân (6 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Pdf

 • Chia một số thập phân cho một số tự nhiên (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (6 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Chia một số thập phân cho một số thập phân (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tỉ số phần trăm (8 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Giải toán về tỉ số phần trăm (15 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Pdf

 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (5 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (1 bài)
 • Word-logo

 • Giới thiệu máy tính bỏ túi (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Hình tam giác (6 bài)
 • Pdf
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Diện tích hình tam giác (14 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Hình thang (1 bài)
 • Word-logo

 • Diện tích hình thang (10 bài)
 • Word-logo
 • Pdf
 • Word-logo

 • Hình tròn. Đường tròn (1 bài)
 • Word-logo

 • Chu vi hình tròn. (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Diện tích hình tròn (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Giới thiệu biểu đồ hình quạt (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Luyện tập về tính diện tích (8 bài)
 • Xls
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) (1 bài)
 • Word-logo

 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (4 bài)
 • Pdf
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (8 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Pdf

 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Thể tích của một hình (2 bài)
 • Word-logo
 • Slide0

 • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (6 bài)
 • Pdf
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Mét khối (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Thể tích hình hộp chữ nhật (6 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Thể tích hình lập phương (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bảng đơn vị đo thời gian (5 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Cộng số đo thời gian (10 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Trừ số đo thời gian (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Nhân số đo thời gian với một số (10 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Chia số đo thời gian cho một số (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Vận tốc (8 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Quãng đường (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Thời gian (2 bài)
 • Pdf
 • Word-logo

 • Ôn tập về số tự nhiên (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập về phân số (8 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập về phân số (tiếp theo) (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập về số thập phân (8 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (5 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập về đo diện tích (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập về đo thể tích (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) (1 bài)
 • Word-logo

 • Ôn tập về đo thời gian (2 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail

 • Phép cộng (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Phép trừ (9 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Phép nhân (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Phép chia (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian (1 bài)
 • Word-logo

 • Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình (1 bài)
 • Pdf

 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình (1 bài)
 • Word-logo

 • Một số dạng bài toán đã học (8 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Ôn tập về biểu đồ (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5 (17 bài)
 • Xls
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 9 (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 14 (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 15 (6 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 15 (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 16 (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 19 (2 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 21 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 22 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 43 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 43 (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 47 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 48 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 48 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 55 (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 60 (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 61 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 62 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 64 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 70 (1 bài)
 • Pdf

 • Luyện tập Trang 72 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 76 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 77 (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 80 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 88 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 89 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 94 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 99 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 100 (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 100 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 106 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 110 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 112 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 113 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 124 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 128 (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 134 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 141 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 144 (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 160 (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 162 (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 165 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 169 (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 171 (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 171 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập Trang 172 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 175 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 176 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 176 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 177 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 178 (1 bài)
 • Word-logo

 • Luyện tập chung Trang 179 (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ngoài chương trình SGK (1216 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Các giáo án chưa được sắp xếp (7871 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo