Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tin tiểu học > (2009 bài)

Word-logo-small

giáo an tin hoc lớp 2

Ngày gửi: 2019-05-20 20:12:50

Word-logo-small

lop 3 đề thi cuối học kì ii m...

Ngày gửi: 2019-05-05 17:14:37

Word-logo-small

lop 3 đề thi cuối học kì ii ...

Ngày gửi: 2019-05-05 17:12:46

Word-logo-small

giáo án sách hướng dẫn học ti...

Ngày gửi: 2019-04-10 08:12:27

Word-logo-small

Đề kiểm tra cuối HKII

Ngày gửi: 2019-03-15 09:07:45

Word-logo-small

GIÁO ÁN TIN LỚP 5 T1 ĐẾN T30

Ngày gửi: 2019-03-15 08:46:51

Word-logo-small

GIÁO ÁN TIN LỚP 4 SHD T1 ĐẾN T30

Ngày gửi: 2019-03-15 08:46:11

Word-logo-small

GIÁO ÁN TIN LỚP 3 SHD T1 ĐẾN T30

Ngày gửi: 2019-03-15 08:45:09

Word-logo-small

TUẦN 25 SHD LỚP 3-4-5

Ngày gửi: 2019-03-12 08:20:08

Word-logo-small

GIÁO ÁN SÁCH HƯỚNG DẪN TIN HỌ...

Ngày gửi: 2019-03-02 20:46:15

Word-logo-small

Tuần 17 SHD Tin học 5

Ngày gửi: 2019-01-01 10:17:10

Word-logo-small

ĐỀ KT MÔN TIN 4 2018-2019 SHD

Ngày gửi: 2018-12-23 21:37:03

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIN LỚP 3 SHD

Ngày gửi: 2018-12-23 21:34:10

Word-logo-small

GA TUẦN 13 ĐẾN 18 SÁCH HD 3,4,5

Ngày gửi: 2018-12-19 15:30:27

Word-logo-small

GA TUẦN 6 ĐẾN 12 SÁCH HD 3,4,5

Ngày gửi: 2018-12-19 15:10:05

Word-logo-small

cong nghe thong tin cd dh

Ngày gửi: 2018-12-05 21:01:01

Word-logo-small

TAI LIEU THAM KHAO GVG 2018

Ngày gửi: 2018-10-29 12:28:42

Word-logo-small

giáo an tin học lớp 2 tuần 1 ...

Ngày gửi: 2018-10-14 22:49:58

Word-logo-small

GIÁO ÁN HUONG DAN TIN HOC LOP...

Ngày gửi: 2018-09-28 14:35:57

Word-logo-small

Giáo án Hướng dấn tin học 2 (...

Ngày gửi: 2018-09-28 07:57:56

Xls-small

PHÂN PHÔI CHƯƠNG TRINH LOP 5(...

Ngày gửi: 2018-09-19 20:02:10

Pdf-small

Sách giáo viên Tin mới

Ngày gửi: 2018-09-14 08:24:31

Word-logo-small

Giáo án Môn Tin học lớp 5

Ngày gửi: 2018-09-10 20:16:40

Word-logo-small

giáo an lop 5 tuan 1

Ngày gửi: 2018-09-08 22:52:27

Word-logo-small

Giáo án hướng dẫn Tin học lớp...

Ngày gửi: 2018-09-08 17:23:17

Word-logo-small

Phân phối chuơng trình môn Ti...

Ngày gửi: 2018-09-08 16:19:42

Word-logo-small

Giáo án tin học 3, 4, 5 đủ 35...

Ngày gửi: 2018-09-08 09:25:35

Word-logo-small

giáo án tin học lớp 3(tuần 1)...

Ngày gửi: 2018-09-07 09:58:48

Word-logo-small

Hướng dẫn nội dung chương trì...

Ngày gửi: 2018-09-06 10:14:51

Word-logo-small

Giáo án chuẩn tin 345

Ngày gửi: 2018-09-06 00:15:56

Word-logo-small

Phân phối môn tin học cấp 1

Ngày gửi: 2018-09-03 20:13:15

Word-logo-small

GIÁO ÁN TIN HỌC 345

Ngày gửi: 2018-08-27 14:41:20

Word-logo-small

Phân phối chuơng trình tin ti...

Ngày gửi: 2018-08-23 14:41:33

Word-logo-small

tin học tiểu học

Ngày gửi: 2018-08-20 11:54:02

Word-logo-small

Phân phối chương trình Tin Ti...

Ngày gửi: 2018-08-13 17:49:07

Word-logo-small

BAI DU THI TIM HIEU BO LUAT D...

Ngày gửi: 2018-07-28 16:00:01