Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tin học 6 > (6727 bài)

Word-logo-small

tiet37

Ngày gửi: 2008-05-13 10:20:48

Word-logo-small

Word form1

Ngày gửi: 2008-05-12 20:40:38

Word-logo-small

kiemtra hki,II-6,7

Ngày gửi: 2008-05-12 20:36:06

Word-logo-small

bai 2

Ngày gửi: 2008-05-08 16:15:56

Word-logo-small

Giao an 6

Ngày gửi: 2008-04-30 20:36:31

Word-logo-small

Tin học 6 cả năm

Ngày gửi: 2008-04-30 19:33:57

Word-logo-small

giao an tin 6 (mien trung)

Ngày gửi: 2008-04-29 15:07:05

Word-logo-small

Bài thực hành số 8 (tiết 2)

Ngày gửi: 2008-04-28 17:15:39

Word-logo-small

Bài thực hành số 8 (tiết 1)

Ngày gửi: 2008-04-28 17:15:16

Word-logo-small

Bài thực hành số 8

Ngày gửi: 2008-04-28 17:14:31

Word-logo-small

Bài thực hành số 6 (tiết 2)

Ngày gửi: 2008-04-28 17:14:04

Word-logo-small

Bài thực hành số 6 (tiết 1)

Ngày gửi: 2008-04-28 17:13:41

Word-logo-small

Bài 19 : Tìm kiếm và thay thế

Ngày gửi: 2008-04-28 17:08:48

Word-logo-small

BÀi 18 (tiết 2) : Trình bày t...

Ngày gửi: 2008-04-28 17:07:30

Word-logo-small

BÀi 18 (tiết 1) : Trình bày t...

Ngày gửi: 2008-04-28 17:06:57

Word-logo-small

Bài 17 (tiết 2) : Định dạng đ...

Ngày gửi: 2008-04-28 17:04:47

Word-logo-small

Bài 17 (tiết 1) : Định dạng đ...

Ngày gửi: 2008-04-28 17:03:42

Word-logo-small

BÀi 16 : Định dạng văn bản

Ngày gửi: 2008-04-28 17:02:19

Word-logo-small

GIÁO ÁN TIN 6 TUẦN 33

Ngày gửi: 2008-04-28 08:03:23

Word-logo-small

GIAO AN TIN 6 - tiết 1

Ngày gửi: 2008-04-26 11:39:05

Word-logo-small

GIÁO ÁN TIN 6 TUẦN 32

Ngày gửi: 2008-04-21 08:12:02

Word-logo-small

Bài 18: Trình bày trang văn b...

Ngày gửi: 2008-04-09 18:48:09

Word-logo-small

Bài 19: Tìm kiếm và thay thế

Ngày gửi: 2008-04-09 18:17:24

Word-logo-small

Bài 16: Định dạng văn bản

Ngày gửi: 2008-04-09 17:55:56

Word-logo-small

chỉnh sửa văn bản (tt)

Ngày gửi: 2008-03-31 12:05:28

Word-logo-small

TIN HOC 6 HOC KI (I + II)

Ngày gửi: 2008-03-30 18:25:47

Word-logo-small

Giáo án tin học 6 tiết 1- 9

Ngày gửi: 2008-03-30 15:29:14

Word-logo-small

Giáo án Bài 15: Chỉnh sửa văn...

Ngày gửi: 2008-03-30 07:00:28

Word-logo-small

bai 20 - tin hoc 6

Ngày gửi: 2008-03-24 09:37:10

Word-logo-small

GIAO TRINH THIET KE WEB

Ngày gửi: 2008-03-10 17:25:53

Word-logo-small

Bài 1: Thông tin và tin học

Ngày gửi: 2008-02-26 15:04:48