Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tin học 6 > (6727 bài)

Word-logo-small

MỘT VÀI KINH NGHIỆM ĐỂ DẠY TỐ...

Ngày gửi: 2008-10-09 15:14:39

Word-logo-small

đề KT chương IV(có ma trận)

Ngày gửi: 2008-10-07 22:23:25

Word-logo-small

Đề Kiểm tra 1tiết tin 6

Ngày gửi: 2008-10-07 21:17:13

Word-logo-small

giao an tin 6

Ngày gửi: 2008-10-07 14:50:03

Word-logo-small

Làm quen với soạn thảo văn bản

Ngày gửi: 2008-10-07 09:00:53

Word-logo-small

kiểm tra 45 phút

Ngày gửi: 2008-10-06 13:54:02

Word-logo-small

TIẾT 13: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

Ngày gửi: 2008-10-05 22:50:18

Word-logo-small

đề kiểm tra chương IV(có ma t...

Ngày gửi: 2008-10-05 21:40:12

Word-logo-small

tiet 15-16

Ngày gửi: 2008-10-05 09:29:57

Word-logo-small

tiet 15- 16

Ngày gửi: 2008-10-02 18:13:34

Word-logo-small

tiet 13-14

Ngày gửi: 2008-10-02 18:12:41

Word-logo-small

tiet 11-12

Ngày gửi: 2008-10-02 18:11:03

Word-logo-small

tiet 9-10

Ngày gửi: 2008-10-02 18:10:12

Word-logo-small

tiet 8

Ngày gửi: 2008-10-02 18:09:19

Word-logo-small

tiet 6-7

Ngày gửi: 2008-10-02 18:07:59

Word-logo-small

tiet 5

Ngày gửi: 2008-10-02 18:07:04

Word-logo-small

GAtin 6 dạy thêm rất chuẩn

Ngày gửi: 2008-10-02 06:12:02

Word-logo-small

tin 6 rất chuẩn (HKII)

Ngày gửi: 2008-10-02 06:10:41

Word-logo-small

tin6 rất chuân(HKI)

Ngày gửi: 2008-10-02 06:09:15

Word-logo-small

Bài 1 . THÔNG TIN VÀ TIN HỌC

Ngày gửi: 2008-09-27 20:10:57

Word-logo-small

Giao an chuan (TT)

Ngày gửi: 2008-09-26 23:09:04

Word-logo-small

Giao an tin 6 chuan

Ngày gửi: 2008-09-26 23:01:27

Word-logo-small

GA Tin Học lớp 6 (trọn bộ)

Ngày gửi: 2008-08-03 16:45:33

Word-logo-small

HỌC GÕ MƯỜI NGÓN

Ngày gửi: 2008-07-13 23:10:26

Word-logo-small

Tiết 32 Bài thực hành 4 (tiếp...

Ngày gửi: 2008-07-05 12:57:54

Word-logo-small

Tiết 31 Bài thực hành 4

Ngày gửi: 2008-07-05 12:52:01

Word-logo-small

GA Tin hoc 6 CN

Ngày gửi: 2008-07-04 00:51:34

Word-logo-small

tin 6 ca bo

Ngày gửi: 2008-07-03 15:52:42

Word-logo-small

Ôn thi học kỳ 1

Ngày gửi: 2008-07-03 14:09:13

Word-logo-small

Giáo án tin hoc 6- Cả năm-quyển

Ngày gửi: 2008-06-26 16:02:20

Word-logo-small

Giao an tiet 25

Ngày gửi: 2008-06-26 15:55:18

Word-logo-small

Tiet 23-24

Ngày gửi: 2008-06-26 15:53:30

Word-logo-small

Giao an tiet 49-50

Ngày gửi: 2008-06-26 15:52:43

Word-logo-small

ga bai thuc hanh 2

Ngày gửi: 2008-06-26 15:48:45

Word-logo-small

Soạn thảo văn bản với Microso...

Ngày gửi: 2008-06-15 20:11:28

Word-logo-small

Câu hỏi ôn tập HK2 Tin 6

Ngày gửi: 2008-05-31 23:19:53